Zadnji teden v mesecu maju je že 50 let posvečen slovenskim gozdovom. Gozd je največje slovensko naravno bogastvo. Je porok za blaginjo ljudi in celotne družbe! Slovenski lastniki gozdov in slovenska gozdarska šola dokazujejo, da znamo skrbno ravnati s to dediščino prejšnjih generacij, za bodoče.

Teden gozdov 2020 poteka pod geslom: »Skrbno z gozdom!« in je ozaveščevalna kampanja, ki jo pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo deležniki v gozdarstvu in njihovi partnerji. Letošnji teden gozdov bo poudarjal predvsem gozdni bonton, obiske v naravi, spoštovanje pravic lastnikov gozdov, ter trenutno perečima tematikama vožnje v naravnem okolju in obiska zavarovanih območij v gozdu.

Gozdovi so v svoji biološki raznovrstnosti največji ekosistemi na kopnem. V tem ekosistemu živi več kot 80% kopenskih vrst živali, rastlin in žuželk. Zagotavljajo tudi zavetišče, delovna mesta in varnost za skupnosti, ki so odvisne od gozdov. Gozdovi so del našega življenja na različnih nivojih, katerih se vse premalo zavedamo. Ko spijemo kozarec vode, zapišemo v zvezek, vzamemo zdravila za vročino ali zgradimo hišo, smo z gozdovi vedno v stiku. Ti in številni drugi vidiki našega življenja so na tak ali drugačen način povezani z gozdovi. Gozdovi, njihovo trajnostno upravljanje in uporaba virov, tudi v krhkih ekosistemih, so ključni za boj proti podnebnim spremembam. Nedvomno prispevajo h blaginji sedanjih in prihodnjih generacij. Gozdovi igrajo tudi ključno vlogo pri zmanjševanju revščine in doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Gozdarstvo v Sloveniji izrazito zaznamuje sodelovanje – med lastniki gozdov, javno gozdarsko službo in obiskovalci gozdov; med organizacijami in deležniki, ki delujejo v gozdnem prostoru, in drugimi.

O vsem tem govori tudi razstava plakatov, avtorja, upokojenega gozdarskega inženirja Vinka Šeška, ki je po duši in dejanjih naravovarstvenik. Njegova osebna pripadnost velja planinstvu oziroma organizacijam, ki združujejo ljubitelje narave. Je planinski vodnik in inštruktor za varstvo narave. Je avtor planinskih vodnikov in mnogih fotografskih tematskih razstav. Je član fotosekcije Društva Trg Sevnica. Od 1965 dalje organizira in vodi planinske izlete ter oglede naravnih znamenitosti doma in po vsej Evropi. Svoja dela bo razstavljal pod naslovom Biotska pestrost v makro pogledu.

»V dneh med 22. in 31. majem vas bomo z več aktivnostmi spomnili na pomen slovenskih gozdov za blaginjo ljudi in celotne družbe. V teh dneh ste še posebej dobrodošli na tematski poti Gozd je kultura na gradu v Sevnici, kjer se s tem dogodkom začenja tudi Sevniško grajsko poletje. Od petka, 22. maja (od 12. ure),  do nedelje, 31. maja, bo v atriju gradu Sevnica v odpiralnem času na ogled razstava fotografij narave Vinka Šeška ter projekcija filmov o gozdu in naravi. V tednu dni bodo na poti Gozd je kultura z vami avtor razstave Vinko Šeško, vodnik v naravi Peter Požun, vaditeljica gozdne joge Marija Imperl in najbližja grajska soseda s Finske« pravi Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije.

V petek, 22. maja ob 11.15 uri bodo na Gradu Sevnica pripravili sprehod po tematski poti Gozd je kultura, se seznanili z gozdno jogo in ob 12. uri v atriju gradu otvorili razstavo na temo biotske pestrosti v makro pogledu avtorja Vinka Šeška, sledil bo še ogled filmov na temo Narave. Udeležence bodo nagovorili dr. Peter Skoberne, Niko Rainer in Mojca Pernovšek.

Savus

Foto: JP