četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Zagorski občinski nagrajenci

V Zagorju še vedno zbirajo predloge za letošnja občinska priznanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zagorje ob Savi zato vse morebitne predlagatelje obvešča, da je Javni razpis za podelitev občinskih priznanj občine Zagorje ob Savi v letu 2020 še vedno odprt.

Priznanja – častni občan, zlata plaketa, srebrna plaketa, se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k prepoznavnosti ter razvoju in ugledu občine Zagorje ob Savi.

Rok za predložitev predlogov je do petka 29. maja 2020 do 12. ure. Obrazci so na voljo na spletni strani občine Zagorje ob Savi.

Prejete predloge priznanj bo komisija obravnavala ter jih predlagala Občinskemu svetu, ki se bo sestal na redni seji 11. junija. Priznanja bodo nagrajencem podeljena v dnevih praznovanja praznika Občine Zagorje ob Savi, še obveščajo iz Občine Zagorje.

Savus

Foto: arhiv Savus (občinski nagrajenci v letu 2019)

Previous article
Next article

Isti avtor