»V Steklarni Hrastnik že od 24. 2. 2020 sledijo uradnim priporočilom, konkretno NIJZ, ker nam je zdravje naših zaposlenih zelo pomembno. Tako že od druge polovice februarja 2020 izvajamo zelo stroge ukrepe in odredbe, vse vezane na zagotavljanje najvišje stopnje varnosti in zdravja vseh zaposlenih, s ciljem zaščititi zaposlene in njihove družinske člane, so zapisali v odgovoru na naše vprašanje o tem, kako v času epidemije skrbijo za varnost delavcev v podjetju.

V obširnem odgovoru so v Steklarni Hrastnik še zapisali: »Večini naših zaposlenih v proizvodnji delovni proces omogoča zadostno varnostno razdaljo. Tam, kjer delovni proces tega ne omogoča, z vsemi ukrepi, dodatno opremo in ozaveščanjem skrbimo za varovanje zaposlenih. Zaposleni na vstopnih točkah v steklarno, v logistiki in vsi, ki imajo stike z zunanjimi sodelavci, so in bodo opremljeni z dodatnimi zaščitnimi sredstvi (razkužila, rokavice, maske, vezirji in po potrebi zaščitne obleke).

Ob tem smo za zagotavljanje najvišjega standarda higiene poskrbeli za dodatno razkuževanje in čiščenje površin. S tem namenom najete osebe redno skrbijo za razkuževanje vseh površin (na primer kljuk, stikal ter drugih površin), katerih se pogosto dotikajo zaposleni. Skrbimo tudi za pregled higienskih pripomočkov ter razkužil in nemoteno oskrbo na mestih z razkužili.

Uvedeno je dodatno razkuževanje jedilnice. Število oseb, ki je lahko hkrati v jedilnici, je omejeno. Stoli so razporejeni na način, da je med obiskovalci primerna razdalja. V jedilnice smo namestili dodatna razkužila za  razkuževanje pred in po obroku.

Osebje v restavracijah brez izjeme nosi rokavice in maske. Kot dodaten varnostni ukrep pa smo za določen čas uvedli le suhe malice, ki omogočajo malicanje brez stika z zaposlenimi v kuhinji in proizvodnji. Obvezna je tudi uporaba zaščitnih ”copatk” za vse, ki v jedilnico prihajajo iz proizvodnje.

NIJZ je tudi potrdil naš predlog, da varnostniki Steklarne Hrastnik pred vhodom v tovarno (iz)merijo temperaturo vsem, ki vstopajo v tovarno. Varnostniki so opremljeni z vso potrebno zaščitno opremo, temperaturo pa merijo s profesionalnimi merilci temperature.

Hkrati smo že pretekli teden prav vsem zaposlenim, katerim narava dela omogoča delo od doma, to tudi omogočili. Od 16. 3. 2020 smo zaustavili tudi vsa področja dela v proizvodnji, ki niso strogo vezana na delovanje peči – to so na primer dvojni pregled in dekoracija. Zmanjšali smo tudi zasedenost delovnih mest v samem proizvodnem procesu. Zaustavljamo tudi eno proizvodnjo linijo. Zaposleni, ki jih ne potrebujemo zaradi zmanjšanega obsega dela, seveda ostajajo doma. V Steklarni Hrastnik tako trenutno zgolj ohranjamo najbolj nujni proizvodni proces in delovanje obeh steklarskih peči.

Tudi naprej  bomo redno spremljali stanje in vse ukrepe prilagajali situaciji. Pri tem pa nas bo vedno vodila misel na zdravje in varnost zaposlenih ter dobrobit naše steklarne kot celote. Ob tem vseskozi apeliramo na zaposlene, da se vedejo samozaščitno – da se ne družijo, niti ob kavomatih. Pozivamo jih, da so pozorni na svoje zdravje, tudi pred prihodom na delovno mesto in da v primeru povišane temperature ali/in obolenja zgornjih dihal ne hodijo v službo.

Savus

Foto: arhiv Savus