Zavod RS za zaposlovanje je objavil tri javna povabila za vključitev brezposelnih oseb v različne programe, na katerih lahko kandidirate delodajalci. To so delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu in razpis Zaposli.me.
Delovni preizkus delodajalcem omogoča, da brezposelno osebo preizkusijo. Povabilo je odprto do 31. julija prihodnje leto oziroma do razdelitve razpoložljivih sredstev.

V program usposabljanja na delovnem mestu lahko delodajalci zaposlijo različne strukture brezposelnih, razpisa pa je odrt do 30. novembra 2017.

Vse do 31. julija 2019 oziroma porabe sredstev za posamezno regijo pa je odprt razpis Zaposli.me, ki naj bi spodbujal zaposlovanje različnih skupin brezposelnih, pri tem, da Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem subvencionira zaposlitev. Razpis se od prejšnjega razlikuje po tem, da bo subvencija zaposlovalcem izplačana v dveh delih. Prvi del bodo dobili ob zaposlitvi, drugi del pa po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

ZT