V okviru Društva upokojencev Zagorje ob Savi deluje Sklad solidarnostne posmrtninske samopomoči, v katerega večina zaposlenih v Zasavju enkrat letno, običajno v januarju, od svoje plače nameni 18 €. Po upokojitvi s plačili v sklad nadaljujejo individualno, s plačilom direktno na sedežu društva ali z bančnim nakazilom na TRR društva.

Sklad je bil ustanovljen leta 1947 z namenom zbiranja sredstev vseh zaposlenih in članov društva upokojencev na enem računu, iz katerega se ob smrti člana svojcem izplača 480 € pod pogoji, zapisanimi v Pravilniku društva. Sklad vseskozi  skrbno in odgovorno pozitivno deluje in ima sredstva, rezervirana za izplačilo okrog 300 članom.

Za nadzor sklada so postavljena pravila, ki jih izvaja upravni odbor in nadzoruje nadzorni odbor sklada, ki je sestavljen iz članov društva in zunanjih članov tistih podjetij in zavodov, ki plačujejo v ta sklad.

V letu 2022 znaša članarina 18€, finančna služba delodajalca jo nakaže na transakcijski račun Društva upokojencev Zagorje ob Savi.

V društvu verjamejo, da mladi, ki so šele začeli z delom, o tem še ne razmišljajo. A kljub temu ima v današnjih časih solidarnost velik pomen, tako kot so se tega zavedali zaposleni že pred 75 leti.

»Upamo, da smo vam približali delovanje tega sklada in vas nadvse prijazno vabimo, da se pridružite vsem, ki so že desetletja odgovorni in solidarni, ter se odločite za nakazilo 18 € enkrat letno, na TRR SI56 0254 7025 7847 959,« še dodajajo.

Za dodatne informacije so na razpolago na e-naslovu: duzagorje@gmail.com ali času uradnih ur na telefonski številki: 03 56 68 286 ali mobilni 031 374 05.

PR objava