Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje, v katerega so vključeni tudi zasavski kmetje, je bilo v pozno poletnem in zgodnje jesenskem času zelo aktivno. V sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana in v organizaciji Pavle Pirnat je izvedlo kar tri pomembne projekte. Bili so na dveh strokovnih ekskurzijah in se udeležili delavnice Obnova travne ruše na ekoloških kmetijah.

Čabar

Predzadnji dan avgusta smo odšli na strokovno ekskurzijo k slovenskim zamejcem na Hrvaško. V Zgornjem Babnem polju, zdaj imenovanem Prezid, deluje Kmetijsko izobraževalna skupnost Gorski Kotar. Ogledali smo si njihov rastlinjak s paradižnikom in papriko ter večnamenski objekt v fazi gradnje. Oboje je skupni slovensko-hrvaški projekt, namenjen izobrazbi tamkajšnjih ljudi, da bi v težkih razmerah, ki vladajo na tem območju, lažje preživeli. Več o tem so nam povedali Tomaž Močnik in Ana Ogorelec iz KGZS – Zavod Ljubljana ter predsednik omenjenega združenja na Hrvaškem Zoran Ožbalt, saj sodelovanje med obema inštitucijama traja več kot 10 let.

Čisto na dnu Čabarja, imenovanega tudi Čeber, ker ima kraj res tako obliko, smo si gledali staro kovačijo Urh s številnimi kovaškimi stroji in orodji ter kovanimi izdelki, ki danes služi samo še kot muzej. Zdaj se ukvarjajo z ribogojništvom in pri njih lahko kupiš odlične postrvi. V Čabarju so se kmetije povečini že opustile. Anita Pintar pa še vztraja pri kmetovanju z rejo molznic in pridelovanjem sira. »Meni je fajn,« pravi Pintarjeva, » povna škrinja in povni kevder je.« Njen odličen sir škripavac je prejemnik številnih priznanj.

Zide

Petega septembra je na ekoloških kmetijah Primoža Smrkolja iz Trojan in Marka Ocvirka v Zideh potekala delavnica Obnova travne ruše na ekoloških kmetijah. Anton Zavodnik, specialist za travništvo in pašništvo, je udeležence seznanil z agrotehničnimi ukrepi za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev rodovitnosti travnikov ter ukrepih za sanacijo travnikov, ki jih je prizadela dolgotrajna suša. Pri ogledu travnikov pa tudi s prepoznavanjem dobre in slabe travne ruše ter invazivnih rastlin, ki jih je seveda treba izkoreniniti.

Mirke pri Vrhniki

Društvo je 26. septembra pripravilo ogled kmetije pri Gerdinčku na Mirkah pri Vrhniki. Njihova terenska svetovalka Ana Pečjak je podala nekaj podatkov o posebnostih in značilnostih celotnega vrhniškega kmetijskega območja (barje, mokrišča, Natura 2000, ogrožene živali,…). Svojo ekološko kmetijo sta predstavila Veronika Švigelj in njen sin Andrej, ki je že prevzemnik. Usmerjeni so v pridelavo zelenjadnic, žit, repe in v njihovo predelavo, predvsem kisanje zelja in repe. Pridelujejo sadike zase in za prodajo. Njihovi kupci so večinoma javni zavodi, sodelujejo pa tudi v verigi Bio s kmetij.

Pri večjih delih, kot je sajenje, ali pobiranje pridelkov jim pomagajo prijatelji. V veliki meri pa se poslužujejo sistema WOOPING (tuji študentje pridejo za nekaj časa k njim ter delajo za hrano in stanovanje), s čimer so oboji zelo zadovoljni. Veronika je s ponosom povedala, da ljubezen do zemlje, ki jo je prejela od svojih staršev, zdaj z veseljem prenaša naprej.

Blatna Brezovica

Iz Mirk smo se napotili na Veronikino domovanje na Blatno Brezovico. Tu smo najprej izvedeli nekaj opornih točk pridelovanja ingverja, ki ga zdaj gojijo tudi v Sloveniji. Nekaj o pomembnosti ekoloških kmetov za prihodnost ter pohvalnih in vzpodbudnih besed so spregovorili tudi oba podžupana Vrhnike Bernarda Kropf in Jožef Malovrh, ter predsednik KS Blatna Brezovica. Sklepne misli in zahvalne besede je strnil predsednik združenja Janez Ocepek. Veronika nas je nato pogostila z okusnimi jedmi iz domačih pridelkov in ni skrivala veselja ter zadovoljstva ob našem obisku, saj gosti, kot je poudarila, njej zelo pomembno družbo.

Francka Toman

Foto: Združenje ekoloških kmetov