Predsednice in predsednike zasavskih KS smo povprašali, kako se v posameznih krajevnih skupnostih spopadajo s koronavirusom. Kako kot predsednice in predsedniki spodbujajo krajane k upoštevanju ukrepov in priporočil in ali organizirajo pomoč za ranljive skupine. Zanimalo nas je še, kako epidemija koronavirusa vpliva na njih osebno. Vsak dan objavljamo njihove odgovore.

Roman Smrkolj (KS Mlinše-Kolovrat), Zagorje ob Savi:

»Vsa obvestila, ki smo jih pridobili s strani Občine Zagorje, župana Matjaža Švagana in predsednika Civilne zaščite Sandija Grčarja, smo nemudoma posredovali vsem predsednikom društev v naši KS, kot je pri nas za potrebe obveščanja v navadi. Prav tako so bila vsa obvestila sproti objavljena na Facebooku, kar je tudi že v utečeni praksi. Aktivnosti glede očiščevalne akcije, ki jo že vrsto let sočasno organiziramo s KS Izlake in ki je bila letos predvidena za 28. marca, pa smo zaradi nastalih okoliščin začasno ustavili.

Glede uporabe igral in športne infrastrukture v naši KS sporočam, da smo na vseh vstopnih mestih namestili obvestila, da je uporaba igral in igrišč do nadaljnjega prepovedana.

Organiziranje pomoči za tiste, ki recimo ne morejo sami po nakupih (starejši, bolni …) pa v naši KS poteka preko naše krajevne enote RK, ki se je vedno zelo odgovorno odzvala. Tudi obvestila s strani Občine in CZ, ki smo jih posredovali krajanom, so bila jasna.

S svojega stališča pa vam povem, da smo jaz sam, tako kot cela družina in večina prijateljev, situacijo vzeli skrajno resno in odgovorno ter da tako po svojih močeh skušamo premagati skupnega sovražnika.«

Foto: arhiv Savus