sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Prvošolci so skočili v šolo

Začelo se je novo šolsko leto. Vsem ravnateljem in ravnateljicam zasavskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku pouka. Tokrat objavljamo odgovore ravnatelja OŠ Ivana Kavčiča Izlake Uroša Burgarja.

Koliko učencev bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in koliko oddelkov ste oblikovali?

V šolskem letu 2020/21 je šolski prag prestopilo 358 učencev na matični šoli OŠ Ivana Kavčiča in 40 učencev na PŠ Mlinše.

Koliko od teh je prvošolcev?

Matično šolo obiskuje 28 prvošolcev, podružnično šolo 13 prvošolcev. Skupaj 41 prvošolcev.

Koliko učiteljev in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu?

Trenutno je zaposlenih 47 strokovnih delavcev in 11 tehnično-administrativnih delavcev. Preko javnih del pa še vratar informator ter delavec za učno pomoč.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Na novo šolsko leto smo se dobro pripravili. V mesecu juniju in začetku julija smo na delovnih sestankih strokovnih delavcev in kasneje strokovnih aktivov načrtovali delo v primeru, da pričnemo pouk v šoli – načrtovanje dela z obveznim in razširjenim programom v celoti (kot pred razglasitvijo epidemije). Pripravili smo se tudi na poučevanje v drugačnih razmerah, po modelih, ki jih je predlagalo MIZŠ.

Ali se bodo učenci na predmetni stopnji selili iz razreda v razred?

Učenci ostajajo v razredih, menjavajo se učitelji.

Kako ste pripravljeni na morebitno ponovno šolanje na daljavo?

Kot sem že omenil, smo se pripravili tudi na poučevanje v drugačnih razmerah, med drugimi tudi na izvajanje pouka na daljavo. Izobraževanje delavcev šole je potekalo v mesecu avgustu. Za vse učence od 1. do 9. razreda bomo pouk izvajali (če bo potrebno) po enotnem vstopnem učnem okolju.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih?

Med počitnicami smo skoraj v celoti prebelili prostore PŠ Mlinše, popravili del odpornega ostrešja na PŠ Mlinše, prebelili del potrebnih prostorov matične šole. Generalno smo očistili obe šoli, ju razkužili in poskrbeli za talne označbe pri ohranjanju varne razdalje (navodila NIJZ-ja).

Uvajate pri pouku z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Poleg ostalih projektov nadaljujemo z izvajanjem fleksibilnega predmetnika na predmetni stopnji. Tretje leto nadaljujemo s poskusom »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli«.

Kako je na vaši šoli potekal prvi šolski dan?

Učenci OŠ Ivana Kavčiča in Podružnične šole Mlinše so v prijetnem vzdušju vstopili v novo šolsko leto. Sprejem prvošolcev je potekal pred šolo z nagovori ravnatelja Uroša Burgarja, pomočnice ravnatelja Marije Ribič in učiteljic. Sledil je svečan trenutek skoka v šolo in ogled predstave s čarovnikom. Simbolično so v zrak poleteli trije baloni vseh treh oddelkov, nato pa so ob prvi tortici sledile spoznavne minutke. Prvošolci so prejeli darila občine in šole, spremljal jih je tudi kuža Pazi. Učenci podružnične šole Mlinše so po končani slovesnosti odšli na Mlinše, kjer so jih pred šolo pričakali starejši učenci s kratkim kulturnim programom.

MP

Foto: arhiv OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Isti avtor