Župan Občine Trbovlje Zoran Poznič je na novinarski konferenci ob prazniku občine skupaj s sodelavci predstavil nekatere aktualne načrte in projekte, ki jih snujejo na Občini Trbovlje. Med drugim bodo pristopili k pripravi novega strateškega dokumenta za ravnanje z energijo v lokalni skupnosti.

LEK (lokalni energetski koncept) je temeljni strateški dokument in program za ravnanje z energijo v lokalni skupnosti. Zadnji LEK je občinski svet Občine Trbovlje sprejel decembra 2011, zato so pristopili k pripravi novega strateškega dokumenta za obdobje naslednjih deset let oziroma do leta 2033.

Z dokumentom, prilagojenim aktualnim razmeram, bodo pridobili kakovostne usmeritve na področju energetike ter učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. Prav tako pa bo predstavljal dobro podlago za nadaljnje projekte na tem področju. Občanom bodo lahko ponudili izboljšane ukrepe v obliki subvencij (za npr. toplotne črpalke) in ugotovili, na katerih področjih je treba uvesti izboljšave s ciljem čim manjše porabe energije.

Savus

Foto: arhiv Savus