sreda, 24 aprila, 2024

Iz te kategorije

Predsednik KS Franc Fakin: Sebastjan Ledinek

Kakšne cilje ste si zadali, ko ste prevzeli vodenje?

Predvsem pomagati ljudem. Vedno se najde kdo, ki ima težave. Treba je potrositi pesek na cesto, zgraditi ograjo, odstraniti polomljeno drevje, ki komu ovira pot do doma. To se zdijo malenkosti, ki pa ljudem zelo veliko pomenijo in se za pomoč obračajo name.

Ste s sredstvi, ki jih prejmete za delo od občine, zadovoljni?

Če gledam druge KS, bom rekel, da nimamo tako malo. Res pa je, da tega denarja hitro zmanjka. Tako moramo vedno načrtovati za leto, dve naprej, ker je vedno več stvari potrebnih urejanja, kot je na voljo denarja.

V vaši KS je veliko objektov, kot so mestni park, lovski gradič, šole …

Seveda, ampak za urejanje teh je pristojna občina. Kakšnih projektov se lotimo tudi skupaj, a največ dela imamo v naseljih, ki so malo odmaknjena iz centra.

Imate krajevni dom?

Imamo pisarno na Gimnazijski cesti, kjer imamo sestanke.

Katere do zdaj izvedene projekte pa bi izpostavili?

V sodelovanju z občino in Zavodom za šport smo uredili otroška igrišča. To je bil en tak večji projekt. Dali smo izdelati projektno dokumentacijo za cesto na Loke, ki ga je potem izvedla občina. Krajevna skupnost recimo nima na voljo 70 do 100 tisoč evrov, ima pa tistih tri ali štiri tisoč. S tem denarjem lahko plačamo projektno dokumentacijo, s katero gremo potem na občino in oni izvedbo lažje umestijo v proračun. Tak projekt je izdelan tudi za Vovkovo loko, kjer je cesta v zelo slabem stanju.

Kaj pa je trenutno najbolj aktualno?

Nedavno smo končali z dvema sanacijama javnih poti, ena je na Cesti OF, druga pa na Cesti Tončke Čeč.

Je vodenje KS naporno?

Če gre za dobro ljudi, se mi zdi, da ni težko. Ko te potem kdo pokliče in se ti zahvali, mi to pomeni tisto pravo plačilo.

Pripravljate tudi kakšne prireditve, obdarovanja dedka Mraza in podobno?

Življenje v mestni KS se razlikuje od KS na podeželju, kjer se ljudje med sabo poznajo in so bolj povezani. Kakšnih drugih prireditev zato ne pripravljamo, praznujemo pa krajevni praznik. Proslavo za 8. maj, ko je obletnica osvoboditve Trbovelj, pripravimo v sodelovanju z občinskim odborom borcev za vrednote NOB v mestnem parku in je zelo lepo obiskana.

Kaj vam je v Trbovljah najbolj všeč?

Vse življenje sem tukaj doma, navajen okolja, ljudi. Všeč mi je, da se ureja infrastruktura in to, da je kar dobro poskrbljeno za otroke. Na voljo imajo bazen, park, kino, med počitnicami dejavnosti Društva prijateljev mladine Trbovlje …

Boste še kandidirali za predsednika?

Bom.

TPK

Isti avtor