Slovenski regionalno razvojni sklad je 7. junija objavil Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih. Skupni razpisani znesek je 11 milijonov evrov in pol, od tega bodo občine Hrastnik, Trbovlje in Radeče skupaj dobile nekaj več kot dva milijona.

Razpisana sredstva so namenjena spodbujanju začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih. S tem želi Slovenski regionalno razvojni sklad spodbuditi konkurenčnosti in pripomoči k ustvarjanju novih delovnih mest.

Na razpis se lahko prijavljajo mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki sredstva, pridobljena s prijavo na razpis, lahko porabijo za nakup nepremičnin, nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, na primer patentov, licenc ali znanja, ter za gradbena, obrtniška ali instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov.

Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.

Roki za prijavo so 19. julij, 30. avgust, 15. oktober ter 29. november.

Savus

Foto: arhiv Savus