Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/23.

Z vzpodbujanjem podjetništva bodo skušal mlade opremiti s podjetniškimi veščinami in znanji, ki so pomembne ne glede na izbiro karierne poti. V okviru razpisa je na voljo 250.000 evrov.

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financira: izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti; izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih; izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

Projekt vzpodbuja tudi Regionalna razvojna agencija Zasavje. Rok za oddajo vlog je 13. maj 2022.

Savus

Foto: arhiv Savus