Eden od izbranih projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije, ki sta ga maja 2018 podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojni svet Zasavske razvojne regije, je Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – Občina Hrastnik.

Izvajalec gradbenih del je podjetje AGM Nemec, stroji bodo na trasi zabrneli ta teden. S projektom bodo zmanjšali emisije v vodi, saj bodo zgradili infrastrukturne objekte za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Občina Hrastnik bo z dobrimi 5 kilometri na novo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in dodatnima fekalnima črpališčema dosegla 99,52 odstotno priključenost na javno omrežje.

Dobra 2,2 milijona evrov vreden projekt bosta v višini 1,8 milijona evrov finančno pokrili Evropska unija in Republika Slovenija, preostanek bodo krili iz občinskega proračuna.

Z izgradnjo sekundarne kanalizacije v občini Hrastnik bodo izvajalci pričeli v sredini prihajajočega tedna na območju naselja Pot na Kal, kjer bodo zgradili skoraj 900 metrov novega omrežja. V času del, ta so predvidena do konca julija 2022, bo cesta občasno popolnoma zaprta.

V letošnjem letu bodo z gradnjo kanalizacijskega omrežja nadaljevali še na območju Prapretna, Novega loga, Veličkove ceste, na Poti Josipa Brinarja ter Cesti padlih borcev. Izvajalci ocenjujejo, da bi z gradbenimi deli ob ugodnih vremenskih pogojih lahko zaključili do konca tega leta, skrajni rok je jesen 2023. O delnih in popolnih zaporah bodo izvajalci obveščali preko medijev, pa tudi preko občinske spletne in facebook strani, prebivalcem bodo obvestila o pričetku del pustili tudi v nabiralniku.

Podjetje AGM Nemec obvešča o pričetku del na Cesti Adama Dušaka, odsek  Bartolo – Pot na Kal. Zaradi gradnje kanalizacije bo zapora ceste postavljena do predvidoma 31. 7. 2022.  Dela bodo izvajali od 7. ure zjutraj do 17. ure popoldan, po etapah. Z deli bodo pričeli pri stanovanjski hiši Pot na Kal 13 in nadaljevali navzdol. Obvoza žal ni mogoče vzpostaviti, zato bodo izvajalci o lokaciji postavljene zapore obveščali sproti.

Savus

Foto: Občina Hrastnik