ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi

Ob začetku šolskega leta smo pripravili pregled, kaj je novega na zasavskih srednjih in osnovnih šolah ter vrtcih v novem šolskem letu. Danes je na vrsti Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, odgovore na vprašanja nam je prijazno poslala njihova ravnateljica Kristina Renko. Jutri bomo objavili odgovore iz OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v svojih šolskih objektih? Katera, kakšna je vrednost?

Na šoli smo na vseh treh lokacijah opravili običajna vzdrževalna dela kot so beljenje, manjša popravila in urejanje okolice.

 

Koliko učencev bo v tem šolskem letu obiskovalo vašo šolo (in podružnice) in v koliko oddelkih se šolajo?

V letošnjem šolskem letu bo matično šolo in obe PŠ skupaj obiskovalo 600 učencev, v 29 oddelkih.

 

Koliko od teh je prvošolcev?

Prvošolcev je letos 63.

 

 

Kako ste se pripravili na novo šolsko leto?

Posredne priprave na novo šolsko leto se vsako leto pričnejo konec junija z delom aktivov, timov po vertikali, timov za projekte in druge dejavnosti. Intenzivne priprave so potekale predvsem v avgustu. Za učinkovito načrtovanje je potrebna skrbna analiza opravljenega dela in vrednotenje dosežkov.

Imate v letošnjem šolskem letu v načrtu kakšne večje dejavnosti, povezane s šolo (morda obletnice, prireditve, sodelovanje s širšo skupnostjo itn.)?

Večjih ne, v običajnem obsegu pa tako kot vedno. Zavedamo se pomena sodelovanja in vpetosti šole v lokalni in širši prostor.

 

Se boste v letošnjem letu lotili kakšnih večjih vsebinskih projektov?

V letošnjem letu se zaključujejo nekateri projekti in naloge, v katerih smo sodelovali z ZRSŠ in Šolo za ravnatelje: Podnebni cilji in vsebine v VIZ, Dvig digitalne kompetentnosti, Mreženje za kakovost s poudarkom na samoevalvaciji, varnem in spodbudnem učnem okolju ter nadarjenih učencih. Aktualnost vsebin je takšna, da bomo z njimi nadaljevali tudi po zaključku. Kot pretekla leta si bomo prizadevali, da ohranimo naziv zdrava, kulturna, UNESCO in ekošola. S sklepom ministra se nadaljujejo naše aktivnosti in dejavnosti v programu RaP. Razvojna naloga ostaja krepitev veščin bralne pismenosti, dodali smo naravoslovno, matematično in funkcionalno.

Kaj pogrešate (morda ureditev kakšnih prostorov, posodobitev, gradnjo česa novega, posodobitev programov itn.), kaj bi radi spremenili, izboljšali?

Veseli nas, ker je bilo v preteklem letu dvorišče matične šole prenovljeno in je med drugim postalo učilnica na prostem. Na matični šoli smo pridobili tudi večnamenski prostor, Van Goghovo učilnico. Nekaj želja in potreb je ostalo na vseh treh lokacijah. Med njimi je gotovo energetska sanacija vseh treh stavb.

V Sloveniji poteka prenova šolskega sistema pri kateri aktivno sodelujemo.

Koliko ljudi je zaposlenih v vašem zavodu?

Na naši šoli je zaposlenih 87 ljudi.

 

 

V preteklih letih je bilo učiteljev v Sloveniji preveč, sedaj jih je premalo. Je tudi pri vas tako? Zakaj ja ali pa zakaj ne?

Pri nas zaenkrat kar uspešno rešujemo zaposlitve strokovnega kadra.

 

 

BS

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor