Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji peti redni seji 21. junija sprejel sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološki park Mesto Akrobatov na območje Lakonce v občini Trbovlje. S sprejetjem sklepa se je uradno začela priprava prostorskega akta, ki bo omogočil gradnjo tehnološkega parka, ki sta ga zasnovala Dewesoft in Katapult. Ob sklepu je Občina objavila izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki veljajo tudi kot pobuda za pripravo dokumentov.

Občina Trbovlje je zainteresirano javnost pozvala, da do 17. julija poda morebitne pobude na elektronski naslov Občine Trbovlje.

Savus

Foto: arhiv Savus