Občina Zagorje ob Savi je s področja družbenih dejavnosti objavila še en sveženj razpisov za črpanje sredstev iz letošnjega občinskega proračuna.

Tako so na spletni strani objavljeni javni razpisi za:

– sofinanciranje letnega programa športa v občini Zagorje ob Savi. V proračunu je za programe športa rezerviranih 130.000 evrov, razpis pa je odprt do 17. februarja.

– sofinanciranje programov veteranskih in častniških organizacij. Višina sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v letu 2022 znaša 6.500 evrov, rok za oddajo vlog je 4. februar.

– sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2022. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2022 je 13.300 evrov, upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika do 9. februarja.

– sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju  ljubiteljske kulturne dejavnosti. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2022 znaša 40.000 evrov. Razpis je odprt do 22. februarja.

– javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljene zaključne naloge v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Razpis je odprt do 28. februarja 2022.

Razpisna dokumentacija za vse razpise je objavljena na spletni strani občine Zagojre ob Savi.

Savus

Foto: Vukašin Šobot