Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran ali krajše GEPŠ Piran je bila ustanovljena leta 2013. Takrat so združili Gimnazijo Piran in Pomorski in tehniški izobraževalni center Portorož v javni vzgojno-izobraževalni zavod Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (GEPŠ).

Na svoji spletni strani ima šola zapisano: »GEPŠ si prizadeva biti sodobna, uspešna in prepoznavna ne samo v svojem prostoru, temveč tudi širše v državi in regiji, zato mora biti v koraku s časom in sodobnimi trendi, tako v vzgoji in izobraževanju kot v življenju nasploh. V času globalnih ekonomskih tokov in hitrih sprememb, je naša šola s kombinacijo splošno izobraževalnih programov in srednje strokovnih programov lahko v prednosti, saj se lažje prilagaja spremembam interesov v izobraževanju in trgu dela. Vsi programi pa si delijo nekatere skupne cilje; omogočati in vzpodbujati aktivno vključevanje dijakov v pouk, vsebine povezovati s prakso, uporabljati raznolike metode dela, spodbujati izobraževanje, tudi v smislu vseživljenjskega učenja, vzpodbujati znanje in uporabo informacijskih tehnologij. Na tak način bomo opremili svoje dijake s kompetencami na področjih, ki bodo nekaterim omogočale nadaljnji študij, spet drugim vstop na trg dela s skupno zavestjo, da je čas prebit v šoli le del procesa vseživljenjskega učenja.«

V Piranu dijaki lahko izbirajo šolanje za zanimive poklice.

Plovbni tehnik

Je edini pomorski program v Sloveniji. Omogoča zaposlitev na vseh ladjah, jahtah, jadrnicah in v drugih pomorskih panogah.

Logistični tehnik

Je nov 4-letni program, ki daje znanja iz transporta, špedicije, carine, načrtovanje prometnih in logističnih tokov ter pomorske agenture.

Elektrotehnik

izobražuje za delo v elektroniki, avtomatiki, robotiki …

Gimnazija

nudi izobraževalni program splošne gimnazije s tremi tujimi jeziki.

Več informacij o šoli najdete na www.geps.si

Lahko pa pokličete tudi na 05 6713 244 ali 05 6713 490.

PR objava