Projekt kanalizacije v Trbovljah je pomemben za kakovost bivanja in varstvo okolja. To naložbo, pomembno za razvoj občine, bodo kmalu zaključili. Projekt, ki izhaja iz Dogovora za razvoj zasavske regije, se je začel v lanskem septembru, vreden je kar 863.451,34 evrov.

Zadnji odprti gradbišči sta še na dveh krakih – na Neži in v Hohkrautovi koloniji. V tem tednu so stroje in orodje pospravili na kraku Majcenove ulice v Trbovljah, kjer so izvajalci del uspešno zaključili s položitvijo kanalizacije, vzpostavitvijo novih priključkov in asfaltiranjem ceste.

Zemeljska dela gradbinci trenutno izvajajo na Neži, kjer računajo, da bodo dela zaključena do konca januarja. Medtem so v Hohkrautovi koloniji večino del že končali, sledi le še vzpostavitev priklopa v cesti. Gradbena dela naj bi na vseh krakih povsem zaključili prve dni februarja ali celo do konca januarja, so optimistično pojasnili v družbi AGM Nemec, ki je izvajalec projekta. Sledi pridobivanje vseh dovoljenj in uspešnega zaključka operacije do sredine februarja, kakor je bilo predvideno.

Dobrih 2.200 metrov kanalizacijskega sistema, ki vključujejo gravitacijske kanale in tlačne vode, bo dodanega k obstoječemu kanalizacijskemu sistemu občine Trbovlje. Od sredine februarja naj bi se gospodinjstva v neposredni bližini novih kanalizacijskih krakov Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova ulica in Keršičev hrib priključila na javni kanalizacijski sistem, ki ga mesto Trbovlje že ima.

S priključitvijo 173 PE iz gospodinjstev bodo v Trbovljah dosegli 98,82 odstotna priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Savus

Foto: arhiv Savus