Na podlagi letnega plana smo v OZSČ Zagorje ob Savi v petek, 30. junija, organizirali strokovno ekskurzijo z ogledom tovarne orožja AREX defense v Šentjerneju, katero smo dopolnili še z ogledom Kostanjeviške jame. Očitno je bila izbrana tematika precej zanimiva za naše člane.

V tovarni orožja so nas zaradi številčnosti razdelili v dve skupini. Ena skupina je šla na voden ogled proizvodnih prostorov in notranjih strelišč za preizkušanje orožja, druga pa je ostala v sprejemni sejni sobi in bila deležna multimedijske predstavitve tovarne.

Tovarna je najbolj znana po izdelavi pištol Arex Zero, Delta in Alpha, poleg tega pa izdelujejo še jedra za naboje, šolske naboje iz umetnih mas, prazne naboje brez krogel, katere smo v preteklosti imenovali »manevrski naboji«, označevalne varne naboje za treninge ter razne verige »redenike« za povezovanje nabojev, ki se uporabljajo pri avtomatskih puškah. Tovarna deluje od leta 1994 in je pričela sodelovati s kupci na skoraj vseh kontinentih. Zagorski častniki smo z veseljem sprejeli ponujeno sodelovanje, da nam omogočijo poskusno streljanje z različnimi njihovimi pištolami, ki ga nameravamo izvesti še letos v jeseni.

Po odlični predstavitvi tovarne smo se odpravili na voden ogled Kostanjeviške jame, ki nam jo je predstavil Matjaž Čuk, ki je zagnan raziskovalec novih jam. Njegova zagnanost se je odražala v pestri in temeljiti predstavitvi jame v delu, namenjenem za turistične oglede in slikovite predstavitve ostalih delov jame, do kamor so jo raziskali jamarji, v nekaterih delih pa so bili prisotni tudi jamarski potapljači. Mi smo si ogledali le za turiste urejen del jame in smo bili presenečeni, kako so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki skozi tisočletja ustvarili prečudovite sigaste tvorbe pravljičnih oblik.

Za zaključek ekskurzije smo se ustavili še na kosilu v priznani gostilni Žolnir, kjer smo ob prijetnem druženju analizirali potek ekskurzije in se soglasno strinjali, da sta bila oba ogleda zelo zanimiva.

Gregor Pilpah

Foto: Franc Lekše, GP