Novo leto so ponovno pričeli s kolinami – tokrat v Zaloki. Dan žena so 8. maja praznovali v gostilni Pustov mlin z muzikantom Gašperjem. Maj jim je prinesel ekskurzijo v hmeljarski muzej v Žalcu, kjer so si ogledali film o pridelavi piva nekoč in danes. Suha grla so poplaknili pri fontani piva.

V juniju so se odpravili v Aqua Romo v Rimskih Toplicah, kjer so se udeležili srečanja zasavskih upokojencev. Srečanje je organiziral Cveto Gerčar. Kar dvakrat – junija in septembra – so dopustovali v Izoli, v hotelu Delfin.

Julija so bili na dopustu na Pohorju v Andrejevem domu, avgusta pa so organizirali tradicionalni piknik. Septembra so, poleg dopusta v Izoli, obirali mandarine v dolini Neretve, vozili so se z rečnimi ladjicami, imenovanimi trupice, se v Moravčah srečali s tamkajšnjimi upokojenci, prvi teden v mesecu pa so policiji pomagali pri varovanju otrok na poti v šolo.

Oktobra so trgali grozdje pri Jančevih na Studencu, kjer so tudi martinovali. Ob koncu meseca decembra so se od starega leta poslovili pri Vidrgarju. Obiskal njih je dedek Mraz, ki je vse navzoče obdaril.

MC

Foto: arhiv DU Zagorje ob Savi