Negotovost v odnosih, negotovost glede prihodnje zdravstvene situacije, tudi negotovost glede zaposlitve lahko vplivajo na vaše fizično in psihično zdravje. Negotovost lahko vpliva tudi na vaš padec motivacije za delo. A zdaj je toliko bolj pomembno, da pokažete delodajalcem svojo najboljšo sliko, da dokažete, da ste del ekipe, ki pomembno vpliva na doseganje zastavljenih ciljev. Delodajalci se ne bodo odločili za odpuščanje uspešnejših zaposlenih, ki prinašajo dodano vrednost podjetju. Pravi kapital podjetja je v zaposlenih in delodajalci se tega zavedajo, zato bodo učinkovite zaposlene želeli obdržati.

V splošnem lahko pričakujemo, da se bo prava kriza v podjetjih nadaljevala oziroma se bo v nekaterih podjetjih čez poletje in v drugi polovici leta bolj poglobila. Zadnja dva meseca na primer, so se v podjetjih počutili zaposleni še deloma varno, saj je država financirala čakanje na delo, oprostila je plačilo prispevkov za socialno varnost za določene kategorije delavcev in sprejeti so bili tudi mnogi drugi ukrepi finančne pomoči gospodarstvu in prebivalstvu.

Nekateri izmed teh ukrepov so podaljšani tudi do konca junija, čeprav se je s koncem maja epidemija COVID 19 tudi uradno zaključila. Nato se bodo podjetja in zaposleni morali znajti sami in že se lahko sliši ali bere o tem, kako bodo posamezne industrije upadale. Vlada resda pripravlja nove, dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu, a ta pomoč ne bo samoumevna. Kljub negotovim razmeram v gospodarstvu je zaposlovanje v nekaterih panogah še vedno v teku, in sicer v (spletni) trgovini, pa tudi na področju logistike z opravili skladiščenja in komisioniranja, dosti potreb po kadru je tudi še v zdravstvu, na področju informacijske tehnologije in drugih specializiranih tehničnih področjih. Vsi ti signali so dobra osnova, na kateri se bo gradilo naprej.

Naloga podjetij je, da z zaposlenimi jasno, odkrito in kontinuirano komunicirajo. Podjetja s takšno kulturo imajo redna srečanja oz. sestanke in spodbujajo dvosmerno komunikacijo. V takšnih sredinah je dobro, da opozorite nase z dobrim delom, s postavljanjem dodatnih vprašanj, če vam kaj ni jasno, ter podajanjem predlogov za izboljšave, ki ne zahtevajo visokih finančnih vložkov. V trenutni napeti gospodarski situaciji proaktivni zaposleni jasno sporoča, da razume situacijo, v kateri se podjetje nahaja in da se trudi prispevati svoj maksimum za doseganje skupnih ciljev. Delodajalec bo to zelo verjetno znal prepoznati.

Zdaj je čas za to, da se lahko naučimo tudi še kaj novega. Tega naj vas ne bo strah. Pričakujemo lahko, da bo delodajalec morebitne varčevalne ukrepe izkoristil tudi v smer, da vam bo ponudil dodatne naloge ali področje dela v okviru trenutnih nalog, ki jih opravljate. V ospredju bodo torej zaposleni, ki si želijo in zmorejo nadgraditi obstoječe področje dela, prevzeti nova dela in naloge ter s tem pridobiti nova znanja in veščine. Nekdo, ki je kadrovski referent, lahko denimo prevzame še kakšno strateško kadrovsko nalogo, prodajni svetovalec lahko prevzame del marketinških aktivnosti ali obratno, proizvodni delavec lahko postane operativen na več proizvodnih linijah, skladiščnik lahko prevzame tudi delež opravil skladiščne administracije.

Tovrstno razširjanje področja osnovnega dela vam daje priložnost, da se učite in širite svoje področje dela. S tem postajate več operativni za pokrivanje širših potreb dela pri delodajalcu. Zaposleni postanejo tako tudi bolj zaposljivi in zanimivi za delodajalce, z manj možnostmi ukinitve delovnega razmerja. V času rasti podjetja, ko prihaja do novih organizacijskih struktur in do novega zaposlovanja, pa se lahko ti zaposleni spet bolj in bolj specializirajo za posamezno ožje področje dela.

V času krize lahko pričakujemo več nefinančnega nagrajevanja s strani delodajalcev. To je eden izmed učinkovitih načinov, da delodajalci, kljub pomanjkanju sredstev, pokažejo, da cenijo tako delo posameznika kot delo ekipe.

Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja v kadrovski  družbi Trenkwalder