Pojav korona virusa in razglasitev epidemije je zarezala tudi v letni program dela Občinskega združenja slovenskih častnikov Hrastnik. Pred epidemijo so še uspeli izvesti redni letni zbor članov, nato pa smo prekinili vse svoje aktivnosti do sredine meseca maja.

Med epidemijo se je predsednik združenja marca udeležil dopisne letne skupščine ZSČ na daljavo, ki se je prvič izvedla na takšen način in to zelo uspešno. Na njej so sprejeti poročilo o delu ZSČ za leto 2019 ter Program dela in Finančni načrt ZSČ za letošnje leto.

Omejitveni ukrepi med epidemijo so se začeli sproščati po prvomajskih praznikih. Pred prvomajskimi prazniki so vse članice Strelske zveze Slovenije dobile seznam ukrepov in priporočila za izvedbo strelskih aktivnosti v času epidemije KOVID-19. Strelska sekcija hrastniškega društva se je takoj aktivirala. Izdelan je bil protokol za izvajanje streljanja na strelišču združenja (omejitev števila strelcev na strelskem mestu, obeležene cone za premikanje strelcev do strelišča in iz njega, postopki strelca na strelišču, predpisana razdalja med strelci na strelskimi mesti, nošenje zaščitnih mask in  rokavic, razkuževanje strelcev, orožja in strelskih mest). Pri izdelavi protokola in izvedbi vseh potrebnih zaščitnih priprav se je najbolj angažiral Gregor Koritnik, eden od mlajših, vendar zelo aktivnih članov združenja. Ko so izvedene vse potrebne materialne priprave, ki jih zahteva protokol, so se pričeli strelski treningi članov strelske sekcije s svojim orožjem. Istočasno se je zaključila v marcu prekinjena zimska klubska strelska liga. Čas sproščanja ukrepov med epidemijo so člani strelske sekcije izkoristili tudi za urejevanja strelskega poligona.

V sredo, 3. junija, se je predsedstvo združenja sestalo prvič po končani epidemiji in pregledalo letošnji program dela. Glede na sprejete informacije s strani Zveze slovenskih častnikov in Koordinacije strelske lige Alpe-Adria so delno spremenili čas izvedbe aktivnosti, ki bi se morale izvesti v prvi polovici letošnjega leta.

Jani Zore

Foto: Jani Zore