V sredo, 22. junija, je na Zasavski ljudski univerzi 28 udeležencev od 33 prejelo spričevalo, saj so uspešno opravili izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni A2. Tako visoka uspešnost ni ravno pogosta. Poleg tega je bil letos izpeljan še en izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni A1, ki se ga je udeležilo 16 kandidatov, uspešnih je bilo 14 udeležencev.

Znanje, ki so ga udeleženci usvojili, jim omogoča boljše vključevanje v slovensko govorno okolje in tudi boljše življenje v Sloveniji. Opravljen izpit iz slovenščine tujcem omogoča pridobitev državljanstva, s tem pa tudi pravice in dolžnosti, ki so državljanom Slovenije zagotovljene v ustavi. Med temi so najpomembnejše človekove pravice in temeljne svoboščine. Izpit omogoča lažjo pridobitev zaposlitve, lažje sporazumevanje, npr. z učitelji v šoli ali pri zdravniku, urejanju zadev pri uradnih institucijah, kot so občina ali zavod za zaposlovanje, in seveda komunikacijo v vsakdanjem življenju.

Slovenščina je težek jezik in se ga ni enostavno naučiti. Za certifikatom se skriva vsaj 180 ur učenja v različnih tečajih, sodelovanja v različnih pogovornih skupinah in udeležbi na individualni učni pomoči.

Seveda pa izjemnega uspeha ne bi bilo brez izkušenih, predanih, srčnih in tudi potrpežljivih predavateljic Sonje Lukančič in Stanke Klopčič. V življenju je vedno več poti, prava pa je tista, ki je tlakovana z vztrajnostjo in s trdim delom. Tako je v pesmi Popotnik zapisal slovenski pesnik Tone Pavček; njegovo pesem je na podelitvi suvereno prebrala Oksana Podjed, udeleženka izpita, ki je v Zasavje prišla pred enim letom iz Ukrajine.

Posebno pohvalo si je zaslužila udeleženka Elma Avdić, ki je dosegla izjemen uspeh, saj je vse štiri dele izpita opravila 100-odstotno, kar se na ZLU, odkar izvajamo izpite, še ni zgodilo. Elma je povedala, da je poleg tečaja obiskovala še pogovorne urice ter veliko govorila, pisala in brala v slovenščini. Bila je presrečna in kar ni mogla verjeti, da ji je uspelo praktično nemogoče.

Torej, kjer je volja, je tudi pot. Naslednji izpit iz slovenščine na ravni A2 bo 14. novembra 2022, izpit iz slovenščine na ravni A1 pa 10. oktobra 2022. Vse informacije o prijavi, vsebini in poteku izpita se dobijo na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju in Trbovljah.

Tina Polajnar, ZLU
Foto: arhiv ZLU