Občina Hrastnik se že leta spopada s stanovanjsko problematiko, saj stanovanj v Hrastniku in Zasavju močno primanjkuje. Hrastniška občina se je na stanovanjsko krizo aktivno odzvala.

Rudis na Novem domu

Že jeseni bo Rudis pričel z gradnjo novega bloka s štirinajstimi stanovanjskimi enotami. Nov stanovanjski blok, ki ga bo zgradilo podjetje, bo stal na mestu, kjer danes stoji stavba bivšega hrastniškega vrtca. Gre za dotrajan objekt iz leta 1945 na Novem domu, torej v neposredni bližini zdravstvenega doma.

»Občina Hrastnik in investitor Rudis sta v preteklih mesecih pravno uredila zamenjavo dveh zazidljivih parcel, pri čemer je občina pridobila parcelo na Novem logu, na kateri bomo zgradili prepotrebna dodatna parkirna mesta, podjetje Rudis pa parcelo na Novem domu. Ker je obstoječa stavba na Novem domu v tako slabem gradbeno-tehničnem stanju, da obnova ni smiselna oziroma niti ni možna, bo investitor objekt porušil in zgradil večstanovanjski objekt,« je o eni izmed pomembnejših pridobitev za občane povedal župan Marko Funkl.

Večstanovanjski blok bo imel 14 bivalnih enot različnih velikosti in pripadajoča parkirna mesta. Zasnovan bo kot sodoben, energetsko varčen objekt, ki bo olepšal podobo tega dela Hrastnika, kjer sicer prevladuje pozidava iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Nova stavba se bo kljub sodobnemu oblikovanju še vedno spajala z okoliško pozidavo, hkrati pa bo v oblikovalskem smislu sledila novim trendom in bo predstavljala odmik od arhitekture tega območja iz časa socializma. Stavba bo sodobna, visoko energetsko učinkovita in bo omogočala kakovostno bivanje.

Neprofitna stanovanja

Rudisov projekt izgradnje večstanovanjske stavbe pa ne bo edini ukrep za razrešitev stanovanjske problematike. Naslednji teden bo po več letih objavljen občinski razpis za dodelitev neprofitnih občinskih stanovanj.

Resnica

V skladu z načrti poteka tudi projekt Resnica. Na omenjenem območju, kjer se je z delno rušitvijo objektov in delno komunalno ureditvijo omogočila površina za gradnjo in s tem urbanizacija in vključitev degradiranega območja v območje mesta, bo Občina Hrastnik skupaj s soinvestitorjem Stanovanjskim skladom Republike Slovenije ter stanovanjsko zadrugo v nastajanju zgradila več večstanovanjskih objektov. V prvi fazi načrtujejo gradnjo treh večstanovanjskih blokov s skupno 72 stanovanji, celoten projekt pa predvideva šest objektov, torej skupno kar 144 stanovanj. V letu 2021 so izdelali idejni projekt (IDP) in elaborat lokacijske preveritve, ki so ga sprejeli v letošnjem februarju. Izbran je bil tudi izvajalec za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v letošnji jeseni.

Rudniški gasilski dom

»Še nekaj dodatnih stanovanj bo na voljo tudi v objektu, kjer so bili nekoč prostori rudniških gasilcev, saj je objekt od RTH odkupilo podjetje Spekter, ki bo v objektu najemnikom ponudilo dodatnih šest stanovanj.

Samski dom

Od lanskega leta ima novega lastnika tudi samski dom, kjer bo prav tako urejenih več bivanjskih enot. Verjamem, da bomo s temi koraki uspešno rešili marsikatero stanovanjsko stisko in v Hrastnik privabili še več mladih. Trend naprednih evropskih mest je namreč v tem, da je ena tretjina stanovanj najemniških. In Hrastnik je eno redkih mest, ki temu trendu sledi,« je zaključil župan Marko Funkl. Skupaj bo v hrastniški občini tako na voljo skoraj 100 novih stanovanj.

Savus

Foto: Občina Hrastnik