sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Mitja Mejak

Na današnji dan, 8. maja 1926, se je rodil v Zagorju ob Savi Mitja Mejak, eden izmed cenjenih slovenskih literarnih kritikov.

Mitja Mejak je po drugi svetovni vojni prevzel v petdesetih letih urednikovanje kulturno – literarnih oddaj na Radiu Ljubljana. V šestdesetih letih (1965 – 1968) je bil urednik revije za književnost in kulturo Sodobnost. V mladostniških letih je pesnikoval, potem pa se jekmalu posvetil kritiški dejavnosti. »Postal je eden vodilnih presojevalcev sodobne slovenske besedne umetnosti; zagovarjal je intimno pesništvo, ki se je odvračalo od politične angažiranosti,« je zapisal Roman Rozina v Zasavskem rokovniku leta 2006.

Mejak je objavljal v literarnih oddajah Radia Ljubljana, tedanjem časopisju, revijah o literaturi, izbrane kritike so izšle v knjigah Književna kronika in Književna kronika 1962 – 1965. Dve leti po smrti (leta 1977) pa so izšli še njegovi Portreti. Za Cankarjevo založbo jih je pripravil France Vurnik. Knjiga pomembno dopolnjuje prejšnji dve. Vurnik je v izbor sprejel šestindvajset besedil, od katerih so skoraj vsa še najbliže »portretu«. Posvečena so posameznim avtorjem, ki jih Mejak skuša orisati kolikor mogoče celovito, zaokroženo, portretno.

Ciril Zlobec je v Sodobnosti leta 1978 o Mejakovih Portretih med drugim zapisal: »Mejak je bil razmeroma ploden kritik, predvsem pa se je na literaturo odzival sproti in konkretno, ob posameznih delih, prek katerih se je pogostoma skušal povzpeti do širše sinteze. Izhajajoč iz skepse, ki se mu je zdela eno glavnih gibal slehernega umetniškega ustvarjanja, literature pa še posebej, se ni nikoli znašel, niti se poskušal ali hotel znajti na čelu katerekoli generacije, njenega vala ali kolikor toliko povezane skupine ustvarjalcev. Ni bil med tistimi kritiki, ki »pomagajo« mladim do veljave, ni jim ponujal teoretične opore in ni jih, iščoče, estetsko in idejno utemeljeval, zanimale so ga domala izključno in samo že formirane osebnosti, avtorji, ki so že našli sebe in svoj svet.«

Mitja Mejak je objavil še izbor pesništva narodnoosvobodilnega boja z naslovom Lirika sprave. Napisal je tudi televizijsko komedijo April in Pepelka, ukvarjal se je z dramatizacijo pripovednih del. Za radijsko dramatizacijo Tantadruja je prejel nagrado na Prix Italia. Umrl je 28. avgusta 1975 v Ljubljani

Savus

Foto: Wikimedia

Viri in literatura:

Roman Rozina: Mitja Mejak, Zasavski rokovnik, 2006

Wikimedia

Previous article
Next article

Isti avtor