Zasavski muzej Trbovlje letos praznuje 70. obletnico delovanja. Kustosinja Jana Mlakar Adamič, ki se od ZMT-ja poslavlja, je ob tej priložnosti izdala publikacijo z naslovom Muzej smo vsi! ZMT 70 let, v kateri je izpostavila zastopnike prevladujočih poklicnih skupin in dejavnosti v Zasavju.

Vsak ponedeljek in četrtek ob 17. uri objavljamo dele iz publikacije. Preberite prejšnjo objavo.

Varilec v Strojni tovarni Trbovlje

Jugoslovanski rudniki so bili po osvoboditvi v precej klavrnem stanju. Pomanjkanje kadrov, zastarele odkopne metode, slaba mehanizacija – vse to so bili problemi, ki jih je bilo treba nujno rešiti. Da bi zaposlili ljudi in rešili težave z rudarsko mehanizacijo, so takoj po koncu druge svetovne vojne v Trbovljah ustanovili Centralne rudniške delavnice (CRD).

Začetek je bil težak, saj so pred tem rudarsko mehanizacijo le uvažali iz tujine, zato je primanjkovalo potrebne dokumentacije in načrtov, prav tako pa tudi kvalificirane delovne sile. Znotraj CRD pa je postopoma zrasel kvalificiran kader izkušenih mojstrov in delavcev, ki so čedalje bolj izpopolnjevali rudarsko mehanizacijo, ki je začela nadomeščati ročne metode dela. Podoba na smrt izmučenega rudarja je počasi izginjala, na njegovo mesto je stopil rudar strojnik.

Z osamosvojitvijo Centralnih rudniških delavnic leta 1948 je nastala Strojna tovarna Trbovlje. Tovarna si je ustvarila ime v lokalnem okolju in hitro osvojila trg v takratni skupni državi Jugoslaviji in tudi širše. Na svoji poti je morala premagati številne težave. Treba je bilo poskrbeti za ustrezne obratne prostore, izobrazbo kadra, za nastanitev vse bolj številčne delovne sile idr.

STT je v 60. letih prejšnjega stoletja postala najmočnejša delovna organizacija v trboveljski občini, po številu zaposlenih pa je bila na drugem mestu (leta 1968 je bilo v STT zaposlenih 1214 delavcev, v 80. letih pa več kot 1800). V tovarni so bile v mnogih primerih zaposlene celotne družine, za ustrezno usposobljen strokovni kader pa je skrbela leta 1961 ustanovljena Srednja tehniška šola Trbovlje (danes Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje).

Proizvodni program tovarne je bil zelo širok. Za potrebe rudnikov, strojegradnje, železarstva in gradbeništva so izdelovali vitle, izvozne stroje, kletke in vrvice, naprave za poglabljanje jaškov, dvigalne naprave, transportne naprave, separacijske stroje, elevatorje, izdelke finomehanike, analitske tehtnice in uteži, odlitke iz sive in barvne litine ter modele za kovinske odlitke.

Tovarno so večkrat širili, preimenovali in reorganizirali, po osamosvojitvi pa je kriza zaradi izgube jugoslovanskega trga udarila tudi po njej. Tako je po stečaju in z več naslednicami podjetje sicer še naprej delovalo, a je z obratovanjem dokončno prenehalo leta 2016. Na prostoru, kjer so nekoč izdelovali rudniško mehanizacijo (kjer je stal trboveljski ponos), je danes nakupovalno središče.

Jana Mlakar Adamič

Foto: ZMT


Trboveljčanka Jana Mlakar Adamič (12. 1. 1962) je nekdanja predavateljica in muzejska svetnica v Zasavskem muzeju Trbovlje. Tam zbira, dokumentira, hrani in razstavlja posamezne sklope zasavske kulturne dediščine. Objavlja tudi strokovne in poljudne članke, v katerih popularizira kulturno dediščino in zbirke matičnega muzeja.

Med letoma 2000 in 2006 je predavala na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Zasavska regija. Poučevala je etnologijo. Leta 2006 je bila pobudnica ustanovitve Muzejskega kluba ZMT, ki ga je vodila do leta 2012.

Za svoje delo je dobila več priznanj, med drugim je leta 2010 za monografijo Kaj pa vi sploh delate? prejela stanovsko priznanje Slovenskega etnološkega društva – Murkovo priznanje.


Publikacija Muzej smo vsi! ZMT 70 let je izšla pri Zasavskem muzeju Trbovlje, kjer jo lahko tudi naročite. Na tej povezavi pa lahko naročite tudi druge zanimive publikacije Zasavskega muzeja Trbovlje, ki se dotikajo zgodovine Zasavja. Izbrane publikacije, ki so izšle pred letom 2020, pa lahko kupite v času razstave Muzej smo vsi! po polovični ceni.

#muzejskaknjižnapolica #zmt70let