četrtek, 23 maja, 2024

Iz te kategorije

Mladi za Zasavje

Peto regijsko srečanje Mladi za Zasavje 2020 v okviru Zveze za tehnično kulturo Slovenije se je odvilo v petek, 15. maja 2020, seveda videokonferenčno. Organizatorica vsakoletnega srečanja je GESŠ Trbovlje. Letos je izvedba potekala bolj v ženskem duhu.

Glavne akterke so bile štiri mlade raziskovalke, pet mentoric in štiri članice ocenjevalnih komisij. Tehnično podporo je prevzel Marko Lapuh. Nagovor na začetku srečanja je imela ravnateljica GESŠ Jelena Keršnik. V njem je mlade in ostale sodelujoče še posebej spodbudila k raziskovalnemu delu ter se jim zahvalila za vložen trud.

Predstavljeni sta bili dve nalogi: ena osnovnošolska, z biološkega področja, in srednješolska – interdisciplinarna. Alina Draksler in Lejla Rotić (Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik) sta pod vodstvom mentoric Ljudmile Gornik in Marjane Pograjc Debevec pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Najpogostejša divjad našega kraja. Avtorici Razija Bajrić in Maruša Klančišar (Srednja šola Zagorje) pa sta pod mentorstvom Stane Kovač Hace, Barbi Klun in Žive Pirnar predstavili nalogo z naslovom Alkohol in mladi.

Članice ocenjevalnih komisij so pohvalile njihovo delo, seveda pa so po predstavitvah vsem zastavile tudi kakšno vprašanje. Vsem članicam se zahvaljujemo za opravljeno delo.

Letošnje srečanje je jubilejno, saj je bilo izvedeno že peto leto zapored. Pri tem ne moremo mimo tega, da ne bi omenili zagnanih mentoric, ki vsako leto vložijo veliko truda v spodbujanje in pomoč mladim raziskovalcem. Vseh 5 let sta kot mentorici pri nas sodelovali Stana Kovač Hace in Ljudmila Gornik, za kar se jima še posebej zahvaljujemo. Pohvala pa gre seveda tudi celotni ekipi, ki je pripomogla, da je delo, v tem čudnem času, steklo in se profesionalno opravilo.

Katarina Bola Zupančič, koordinatorica, GESŠ

Foto: arhiv Savus

Previous article
Next article

Isti avtor