ponedeljek, 22 julija, 2024

Iz te kategorije

Ljubezen, najmočnejša sila vesolja ?!?

Pri raziskovanju med drugimi tudi bolj ali manj filozofskih tem te vedno rad opazujem s sistemskega vidika. Pri tem sem razvil prepričanje, da vse v vesolju, naravi, ali (kateremkoli) ekosistemu temelji na ravnovesju.

Vir: Unsplash

Po Principu dvojnosti ima torej vsaka sila oziroma vsak pojav svoje nasprotje, da sploh lahko obstaja oziroma je opredeljiva. Na primer, kot imamo pri elektriki pozitivni in negativni naboj.

Noben od obeh ni dober ali slab, ampak oba v pravem ravnovesju (ne nujno statičnem) tvorita elektriko. Ali lahko katerega izmed obeh označite kot zlobnega ali manj pomembnega?

En brez drugega dejansko ne moreta obstajati. Kot na primer, super heroj. Ta brez problema oziroma zlobneža sploh nima neke koristi in je samo eden v množici ljudi.

Mnogi spiritualistični ljudje, modreci in guruji trdijo, da je ljubezen najmočnejša in najpomembnejša sila v vesolju. Pa je res lahko ena sama popolna ljubezen, ki ne potrebuje nobenega nasprotja? Kakšna sta pomen in (dodana) vrednost ljubezni, če njeno nasprotje, recimo sovraštvo in problemi ne obstajajo?

Kolikšen pomen ima v našem življenju zrak, če je v neomejenem izobilju? Dokler se morebitnega pomanjkanja ne zavemo, je praktično skoraj brez vrednosti.

Ali to potem pomeni, da ljubezen mogoče ni najpomembnejša ali najmočnejša sila v vesolju?

Po gornjem sklepanju za življenje oziroma gibanje rabimo nasprotja, sicer bi obstajala samo ena sila, statična in negibna – mrtva. Torej ljubezen ne more biti najpomembnejša oziroma vsaj ne edina.

Kaj pa je njeno nasprotje, kakšen je smisel tega in kaj ima s tem ljubezen?

Nasprotje ljubezni so problemi in trpljenje. Ti pomenijo iskanje, spreminjanje in prilagajanje. In kakšno razmerje imajo z ljubeznijo?

Osebno sem prepričan, da so problemi tisti, ki nas brcajo v zadnjico, silijo v spremembe in napredek. Torej nekako trpljenje, ki nas sili, da rastemo. Ker pa trpljenje samo po sebi še ne omogoča gibanja, rabimo nekakšno protiutež, da nas vleče v nasprotno smer, nam omogoča gibanje in sočasno daje upanje, da se ne ustavimo.

So za ljubezen torej potrebni trpljenje in problemi? Seveda. Ali lahko cenimo ljubezen ali hrepenimo po njej, če ne poznamo trpljenja oziroma problemov? Kje smo, ko si želimo in hrepenimo po dnevu?

Če je ljubezen ena izmed najmočnejših sil vesolja, je povsem nepomembna brez njenega nasprotja. Problemi nas silijo v rast in napredek, ljubezen pa nam daje upanje in moč, da se (še naprej) gibljemo.

Jaz pa v tem vidim mogoče enega izmed res najpomembnejših mehanizmov vesolja – ravnovesje.

Borut Kmetič

Po formalni izobrazbi sem diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti, sicer pa imam precej izkušenj v večjih mednarodnih IT okoljih pri upravljanju in svetovanju na področju informacijske varnosti, vodenju IT projektov in izvedbe storitev, pri upravljanju in presojanju ISO sistemov, svetovanju pri digitalizaciji poslovanja, varstvu osebnih podatkov, vodenju kakovosti, procesov in organizacijske kulture.

Sem zunanji vodilni presojevalec informacijske varnosti po ISO standardu pri mednarodni certifikacijski hiši.

Organizacijam pomagam iskati strateške rešitve in izboljšati njihovo poslovanje, predvsem na zgoraj navedenih področjih. Sicer pa se ukvarjam tudi z drugimi oblikami optimizacij (oziroma hekanja), kot so na primer biohekanje, osebna rast, raziskovanje prebojnih novih tehnologij, eksponentna organizacija, sistemsko razmišljanje in druge napredne metode.

Borut@SmartAssets.it
Borut@Medium
Borut@TheGoodMenProject


 

Isti avtor