ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Koronavirus in trgovine po Zasavju

V večjih trgovinah po Zasavju so sprejeli ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Povprašali smo jih tudi, ali so se nakupovalne navade Zasavcev v zadnjih tednih kaj spremenile.

Razkuževanje, izobraževanje

Spar: »Uvedli smo dodatno razkuževanje prodajnih pultov, blagajniških trakov in kljuk, redno in temeljito dezinficiramo vozičke in košare, na vhode v trgovine ter na postrežne oddelke, oddelek sadja in zelenjave ter oddelek kruha ter pekovskih izdelkov smo namestili razkužila, zaposlenim v trgovinah pa smo razdelili osebna razkužila za roke. S plakati v poslovalnicah pričenjamo na preventivne ukrepe opozarjati tudi naše kupce.

V vseh trgovinah uvajamo redno in temeljito razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar zjutraj pred odprtjem trgovin in potem tudi kasneje redno tekom celega dne.

Ob tem posebno pozornost namenjamo vsem zaposlenim. Ustrezno smo jih informirali, da ravnajo po priporočilih uradnih inštitucij, v prostore za zaposlene (skupni prostori, garderobe, toaletni prostori) smo namestili dodatna razkužila, poleg tega pa jih dnevno opozarjamo na pomembnost rednega razkuževanja. Pozorni smo na vsak najmanjši sum okužbe med našimi zaposlenimi in imamo tako za zaposlene kot tudi za dobavitelje in poslovne partnerje že izdelane varnostne protokole.«

Hofer: »Površine, ki se jih kupci dotikajo pogosteje, vključno z ročaji vrat, področje blagajne, oddelkom pekarne, zlagalna polica in podobno, razkužujemo vsakih nekaj ur. Posebno pozornost namenjamo tudi ročajem nakupovalnih vozičkov in košar, ki jih temeljito razkužujemo vsakodnevno. V kratkem bodo v trgovinah na voljo tudi postaje za razkuževanje rok, med tem časom pa si lahko kupci roke razkužijo ob blagajni, kjer imajo zaposleni na razpolago ustrezna razkužila.

Posebno pozornost namenjamo tudi zaposlenim v trgovini, ki so v vsakodnevnem stiku z večjo količino ljudi. Razkužila za roke so jim na voljo na ključnih točkah, med drugim na blagajni, na oddelku pekarne in v toaletnih prostorih. Sodelavke in sodelavci so prejeli tudi informacije o splošnih preventivnih ukrepih, med katerimi velik poudarek namenjamo predvsem ustrezni skrbi za splošno higieno (higiena kašlja, umivanje rok, ohranjanje medosebne razdalje itd.).«

Lidl: »V Lidlu Slovenija zelo natančno spremljamo trenutno dogajanje v zvezi s koronavirusom. Naš najpomembnejši cilj je zaščititi zaposlene in kupce ter zagotoviti razpoložljivost blaga.

Takoj ob prvih primerih okužbe v drugih evropskih državah, torej še pred prvimi potrjenimi primeri v Sloveniji, smo vzpostavili posebno skupino, ki se ukvarja z vzpostavitvijo ukrepov za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja. Skupina se srečuje dnevno in je oblikovala različne postopke za različne scenarije, ki zagotavljajo optimalni operativni postopek v trgovinah, skladišču in upravi v posebnih okoliščinah.

Trenutno ozaveščamo zaposlene o upoštevanju higienskih predpisov, ki veljajo za primere nalezljivih bolezni, in pravočasnem zdravniškem posvetovanju v primeru simptomov bolezni. Poskrbeli smo tudi, da so trgovine in skladišče opremljeni z zadostno količino razkužil, da si lahko zaposleni redno razkužujejo roke med delom. Prav tako iščemo možnosti za nabavo dodatnih razkužil za kupce.

Vse zaposlene smo obvestili o zmanjšanju mednarodnih poslovnih potovanj in omejitvah mednarodnih srečanj. Ustavili smo tudi vsa morebitna poslovna potovanja v določena karantenska območja, kot je Italija ter ostala rizična področja v svetu, prav tako smo zaposlenim odsvetovali odpravljanje na zasebne poti v ta območja.«

Mercator: »V Mercatorju imamo pripravljen načrt ukrepov in navodila za zaposlene vsako sezono v obdobju povečanja kapljično prenosljivih okužb. Vedno tudi sledimo priporočilom in navodilom pristojnih strokovnih služb, ki so najbolj kompetentne za dajanje strokovnih priporočil, in za zdaj sporočajo, da trenutna epidemiološka situacija ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot vsakdanjem življenju.

Vsekakor pa smo v Mercatorju pripravljeni tudi za primer stopnjevanja preventivnih ukrepov. Za zaposlene smo pripravili navodila o preventivnih ukrepih, še posebej za zaposlene, ki majo več stika z ljudmi in živili, saj zanje vedno veljajo navodila o ukrepih za preventivno delovanje proti kapljičnim okužbam (pogosto umivanje rok, razkuževanje površin in rok).

Za kupce pa veljajo priporočila pristojnih organov, da čim bolj dosledno upoštevajo splošne higienske ukrepe, posebej higieno rok in higieno kašlja, v trgovinah pa pri stiku s svežimi živili priporočamo uporabo rokavic za enkratno uporabo. V vseh trgovinah pa tudi razkužujemo delovne površine in opremo, ki jo uporabljajo kupci (vozički, košare, Tik-tak blagajne, blagajniške pulte itd.).«

Tuš: »Povečali smo število razkužilnih mest v trgovinah, ki so na voljo tako kupcem kot zaposlenim. Dodatno smo okrepili dezinfekcijo delovnih površin, nakupovalnih vozičkov in košar, s posebnimi obvestili pa opozarjamo stranke na uporabo zaščitnih rokavic na oddelkih sadja in zelenjave ter pri samopostrežbi kruha. Razkužila smo namestili tudi na vse blagajne poslovalnic. Zaposlene smo dodatno poučili o priporočilih za preprečevanje okužb.

Ukrepe smo sprejeli tudi v našem logističnem središču, kjer imajo pri razkladanju poseben protokol tovornjaki, ki prihajajo s potencialno rizičnih območij, saj se tako na območju zadržujejo najkrajši možen čas. Voznikom smo namenili poseben prostor, ki ga vseskozi dezinficiramo.

Več povpraševanja po trajnih izdelkih, več nakupov preko spleta

V vseh trgovinah so nam potrdili, da se je v zadnjem času povečala prodaja izdelkov z daljšim rokom trajanja. V trgovinah, ki ponujajo nakupovanje preko spleta, kupci to v zadnjem času v večji meri izkoriščajo.

Spar: »V zadnjem obdobju v naših trgovinah beležimo nekoliko povečan obisk in povečano povpraševanje po izdelkih z daljšim rokom uporabe, porastel pa je tudi odstotek nakupov v naši spletni trgovini SPAR Online.«

Hofer: »Po opažanjih kupci še vedno v nekoliko večji meri posegajo po osnovnih živilih, živilih z daljšim rokom trajanja ter higienskih pripomočkih, a se je stanje v primerjavi z obdobjem pred dvema tednoma normaliziralo.«

Lidl: »V zadnjih dveh tednih se je povpraševanje po določenih skupinah izdelkov, predvsem iz suhega sortimenta z daljšim rokom trajanja, povečalo, a so zaloge v naših trgovinah zadostne.«

Mercator: »V zadnjem tednu se je nakupovanje normaliziralo, nekoliko več je le nakupov v Mercator spletni trgovini v Ljubljani in nekaj večjih mestih.«

Tuš: »V Tušu beležimo povečano število večjih nakupov in povečano povpraševanje po izdelkih z daljšim rokom trajanja. Nekateri kupci osnovna živila kupujejo na zalogo. To so predvsem moka, sladkor, olja, suhi kvas, suhe mesnine, konzervirani izdelki, higienski pripomočki in tudi zamrznjeni izdelki – v sklopu te kategorije v marcu pripravljamo posebno izredno ponudbo.

V trgovinah Tuš imamo dovolj zaloge izdelkov in potrudili se bomo, da bodo naše trgovine tudi v prihodnje ustrezno založene. Ker blago na dnevni ravni dobavljamo v trgovine iz lastnega logističnega centra, ta trenutek ni potrebe za zaskrbljenost za pomanjkanje živil. Tudi dobave v centralno skladišče potekajo nemoteno in ne zaznavamo težav.

Kupci se čedalje pogosteje odločajo tudi za nakupe preko spleta. V zadnjem obdobju nekaj tednov se je povečala vrednost naročil na spletnem supermarketu hitrinakup.com za 100%, hkrati beležimo tudi 25% povečanje prijav v samo storitev hitrinakup.com.«

MD

Foto: arhiv Savus

Isti avtor