Zdravilo je varno, neškodljivo in učinkovito le, če ga pravilno uporabimo. Varna in pravilna uporaba zdravil prispeva k boljšemu zdravstvenemu stanju, večji kakovosti življenja in podaljševanju življenja. Več hkratnih obolenj in posledično več predpisanih zdravil lahko predstavlja izziv pri pravilnem jemanju zdravil predvsem pri starejših pacientih in pri osebah s posebnimi potrebami kljub pomoči svojcev in osebnih asistentov, saj le-ti najpogosteje nimajo zdravstvene izobrazbe.

Izboljšati zdravljenje

Zasavske lekarne smo se lansko leto povezale z Varstveno delovnim centrom Zasavje in jeseni pričele z uvedbo kognitivnih lekarniških storitev v enoti Zagorje ob Savi. Z izobraževanji za zaposlene, paciente in svojce oziroma skrbnike, izdelavo osebnih kartic zdravil ter izvedbo pregledov uporabe zdravil želimo izboljšati sodelovanje uporabnikov pri zdravljenju z zdravili, poznavanje zdravil in posledično klinične izide. Vzpostaviti želimo tudi zaupni profesionalni odnos magistra farmacije z uporabniki oziroma zaposlenimi ter timski pristop.

Osebna kartica zdravil

Osebna kartica zdravil (OKZ) vsebuje podatke o vseh zdravilih na recept in brez recepta, ki jih pacient uporablja, o njihovem odmerjanju in razporedu jemanja tekom dneva, načinu jemanja, namenu uporabe ter dodatna opozorila, na katera mora biti pozoren. Na njej so zabeleženi tudi drugi izdelki (prehranska dopolnila, izdelki rastlinskega izvora, dietetični izdelki ipd.), ki jih pacient redno ali občasno uporablja, saj lahko tudi ti neželeno vplivajo na določena zdravila.

Uporaba zdravil

Pregled uporabe zdravil (PUZ) poteka med bolnikom oziroma svojcem ali skrbnikom in farmacevtom s kompetenco za izvedbo PUZ-a. V razgovoru jih poučimo o pravilni uporabi zdravil na recept, zdravil brez recepta in namenu zdravljenja z njimi ter prehranskih dopolnil in drugih izdelkov za varovanje zdravja. Med posvetom bolniki in svojci oziroma skrbniki med drugim dobijo dodatne informacije, izboljša se njihova seznanjenost z zdravili, uporaba zdravil in sodelovanje. Odpravijo se tudi morebitne težave pri zdravljenju z zdravili (npr. neželeni učinki, ki so povezani z neustreznim jemanjem).

Opolnomočenje

S pomočjo kognitivnih lekarniških storitev tako pripomoremo k opolnomočenju pacientov oziroma njihovih svojcev in skrbnikov, da lažje obvladajo bolezen, so bolj samostojni in hkrati tudi bolj vključeni v družbo. Izdelane OKZ so tako v pomoč pri vsakodnevnem jemanju zdravil, pri obiskovanju zdravnikov ter pri prehodu med različnimi ravnmi v zdravstvenem sistemu (specialisti – osebni zdravnik), ko morajo odgovoriti na vprašanje, katera zdravila in izdelke uporabljajo. S tem se zmanjšuje možnost neskladij in podvajanja terapije, posledično pa je zaradi manj zapletov manjši tudi strošek zdravljenja.

Karmen Knap, mag. farm., specializantka klinične farmacije, Lekarna Hrastnik, nosilka projekta

Foto: Zasavske lekarne