Med nami je na delovnih mestih že aktivna generacija Z, ki dobesedno ruši ustaljene odnose na delovnem mestu. Generacija Z je prva generacija t. i. digitalnih domorodcev. Gre za odlično digitalno podkovane posameznike, ki »analognih« časov v bistvu sploh ne poznajo. Ta starostna skupina je vajena uporabljati tehnologijo v skoraj vseh vidikih in na vseh področjih svojega življenja. Njihove komunikacijske preference na delovnem mestu pa so druga zgodba. Raziskave sicer kažejo, da bi večina njenih predstavnikov na delovnem mestu dala prednost osebni komunikaciji.

Člani generacije Z, rojeni med letoma 1996 in 2010, torej stari v trenutnem času približno med 10 do 26 let, že vstopajo na trg delovne sile. Kaj to pomeni? Izzive. Raznolikost. Drugačnost. Kako različni smo si? Zelo, a uspešno sodelovanje je vseeno mogoče. Trenutni demografski trendi pomembno vplivajo na oblikovanje kolektivov. Še nikoli v zgodovini ni bilo na trgu dela toliko različnih generacij. Štiri generacije, štiri različne pozicije v življenjskem ciklu in posledično številne različne potrebe, želje, pričakovanja, pa tudi različne omejitve. Vse štiri generacije dandanes ne sobivajo le znotraj istega podjetja oziroma organizacije, temveč so vse pogosteje del istega ožjega tima.

Kaj lahko naredi vsak izmed nas, da je sobivanje mogoče oziroma celo več, da smo kot tim na delovnem mestu učinkoviti?

  1. Priznajmo si, da smo si različni med seboj in to drugačnost spoštujmo

Razlike so razumljive in dobro je, da se jih zavedamo. Vsaka generacija je bila vendarle pod vplivom drugačnih družbeno-ekonomskih, političnih in kulturnih razmer. Zato se razlikujejo naše vrednote, pričakovanja, različni delovni stili, etika, odnos do avtoritete in odnos do prevzemanja odgovornosti.

  1. Izogibajmo se posploševanju

Medgeneracijski konflikti pogosto izhajajo iz ustaljenih stereotipov in pristranskosti, ki jih ima ena generacijska skupina v odnosu do druge. Starejši »Z-jevce« pogosto okarakterizirajo za posameznike, zavite v vato, ki so vseskozi pred pametnimi napravami, ki imajo nerealna pričakovanja glede plače, niso dorasli svojemu delu, ipd., »Z-jevci« pa menijo, da so »boomerji« rigidni posamezniki, ki zavračajo kakršnekoli spremembe, ki so počasni, računalniško nepismeni, ipd. A vse to bogastvo različnih znanj, pristopov, izkušenj, pogledov in osebnostne naravnanosti je odlična kombinacija za uspešno delovanje timov. Preprosto moramo predsodke potisniti na stran in si dati priložnost – začetna zadržanost se lahko spremeni v svojevrstno simbiozo in plodno sodelovanje, ko starejši sodelavci v tim doprinesejo na primer dragocene izkušnje, mladi pa lahko na primer nek nov svež pogled in digitalno osveščenost.

  1. Komunicirajmo čim več in na čim bolj različne načine

Kako? Najdimo način, ki ustreza vsem. Najdimo čas, ko bo za vse ustrezen. Ne glede na generacijo osebna komunikacija ostaja na vrhu priljubljenosti, torej so na primer skupne kave ali malice (ob upoštevanju covid-19 ukrepov) korak v pravo smer.

Res je, smo si različni, prav pa je, da si damo priložnost in skupaj poskrbimo za prijetno in sproščeno delovno okolje. Le tako delovno okolje bo vodilo k zadovoljstvu in zavzetosti nas vseh na delovnem mestu. In za konec namig: pod kožo smo vsi ljudje, ki še kako potrebujemo in cenimo iskreno pohvalo.

Alenka Kraljič, psihologinja in direktorica operativnega poslovanja, Trenkwalder kadrovske storitve d. o. o.

Foto: Trenkwalder