Zasavska gospodarska zbornica je objavila 27. razpis za inovacije Zasavja za leto 2023. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki, samostojni inovatorji in druge organizacijske oblike z območja zasavske regije: Hrastnika, Litije, Trbovelj in Zagorja ob Savi.  Predlagatelji lahko v letu 2023 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2021 do 31.3. 2023.  

Inovacijski izziv 2023:

INOVACIJE (SO) ENERGIJA

INOVACIJA = IDEJA x ENERGIJA2

Inovacijski izziv in rdeča nit razpisa izpostavlja inovacije, ki naslavljajo energetsko krizo, oziroma optimizacijo rabe energije, alternativni viri energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo s poudarkom na rabi energije.

Razpis je odprt do 4. aprila 2023.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Zasavske gospodarske zbornice.

Na zaključni prireditvi, Svečani podelitvi priznanj inovatorjem Zasavja,  ki bo 20. junija 2023 v Delavskem domu v Trbovljah, bodo inovatorji predstavili svoje inovacije.  Najmanj 3  zlate inovacije iz Zasavja bodo kandidirale tudi na nacionalni ravni.

Vabljeni k prijavi!

 

PR objava