Pred vami je še drugi del posnetka 20. Etno festivala Hrastnik, ki ga je organiziralo Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik.

Še enkrat boste ob koncu videli nastop folklorne in pevske skupine organizatorja ter preostale goste festivala iz različnih držav. Za osvežitev spomina še enkrat navajamo vse skupine in društva, ki so na festivalu sodelovale (ob gostiteljih): SD dr. Mladen Stojanović Velenje, KUD Mladost Ljubljana, Folklorna skupina Svoboda Trbovlje, KUD Una Novi Grad, MKD Ivan Car Ljubljana, SPD Nikola Tesla Postojna, MKD Sv. Ciril in Metodij Kranj, FS Dolsko, Dolsko pri Ljubljani, CD Grigor Vitez Okučani in CD Starca Gornji Bogičevci ter SKUD Vidovdan Ljubljana.

Igor Gošte

Foto: Matjaž Lavrič