Začelo se je novo šolsko leto, tudi v vrtcih. Vsem ravnateljicam zasavskih vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku novega šolskega, oziroma vrtčevskega leta. Odgovore objavljamo tako, kot jih prejemamo v uredništvo. Na vrsti je Vrtec Zagorje, na vprašanja nam je prijazno odgovorila ravnateljica Darja Rakovič.

Koliko otrok bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vaše vrtce?

Zagorske vrtce bo letos obiskovalo 687 otrok.

Koliko oddelkov ste oblikovali in v katerih vrtcih?

Vrtec Zagorje ima 37 oddelkov v vseh enotah vrtca (Maja, Center, Smrkci, Ciciban, Kekec), od tega 5 oddelkov v podružničnih šolah (Čemšenik, Kisovec, Mlinše).

Koliko od teh je takšnih otrok, ki prvič prihajajo v vrtec?

Prvič je prišlo v naš vrtec 150 otrok.

Koliko vzgojiteljic in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu? Trenutno 118, od predvidoma novembra naprej 122.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Dobro smo pripravljeni. Glede organizacije dela smo večino podrobnosti dorekli do konca meseca junija. Sledilo je nekaj kadrovskih sprememb in včeraj še zadnje dopolnitve protokolov ravnanj za starše in zaposlene v vrtcu, v povezavi s COVID-19.

Kako ste pripravljeni na morebitno zaostrovanje razmer zaradi korona virusa?

Predvideli smo različne scenarije, v praksi smo jih nekaj že preizkusili (v času od 18. maja do 31. avgusta 2020 je bilo veliko sprememb in prilagoditev dela navodilom MIZŠ-ja ter priporočilom NIJZ-ja).

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v vaših objektih (ali zunanjih površinah?

Sanacija strehe, termoizolacija in beljenje prostorov v nadstropju v enoti Kekec na Izlakah, menjava stavbnega pohištva in barvanje notranjih vrat v delu enote Center, montaža oblog za radiatorje in menjava armatur v sanitarijah za otroke v enoti Ciciban in v PŠ Kisovec.

Uvajate pri delu v vrtcih z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Kolikor se nam zdi potrebno in smiselno, se z izvedbo srečanj s starši, strokovnih srečanj s sodelavci, oblik izobraževanj in sodelovanja z zunanjimi ustanovami prilagajamo trenutnim razmeram, predvsem pa iščemo nove oblike (npr. pogostitev za 5-6 letne otroke in starše ob zaključku leta v obliki malice za domov). Glede izvedbe obogatitvenih in nadstandardnih dejavnosti se bomo odločali glede na razmere (večine do nadaljnjega ne bomo izvajali; tiste, pri katerih je to možno, bodo potekale na daljavo).

MP

Foto: Klemen Jukič (Smrkci)

arhiv Vrtca Zagorje