Začelo se je novo šolsko leto, tudi v vrtcih. Vsem ravnateljicam zasavskih vrtcev smo poslali nekaj vprašanj ob začetku novega šolskega, oziroma vrtčevskega leta. Odgovore objavljamo tako, kot jih prejemamo v uredništvo. Na vrsti je Vrtec Trbovlje, na vprašanja nam je prijazno odgovorila ravnateljica Daša Bokal.

Koliko otrok bo v prihodnjem šolskem letu obiskovalo vaše vrtce?

Vrtec Trbovlje bo v vrtčevskem letu 2020/21 obiskovalo 538 otrok v dopoldanskih oblikah dela, v povprečju jih beležimo deset na Pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, dodatnih 10 do 12 pa se vključi v popoldanske oblike dela in sicer Cicibanove urice (CU) ali Igrajmo se skupaj (ISS). Tako bo vseh otrok z oktobrom  predvidoma 560.

Koliko oddelkov ste oblikovali in v katerih vrtcih/enotah?

Oblikovali smo 29 oddelkov, en bolnišnični oddelek in oddelek CU ali ISS, skupaj torej 31 oddelkov. V enoti Mojca imamo 4 oddelke (eden izmed njih je razvojni oddelek, ki šteje 6 otrok), v enoti Barbara imamo 6 oddelkov, v enoti Pikapolonica 9 oddelkov, bolnišnični oddelek in oddelek CU oz. ISS, v enoti Ciciban pa je 8 oddelkov in 2 dislocirana na OŠ Alojz Hohkraut.

Koliko od teh je takšnih otrok, ki prvič prihajajo v vrtec?

Prvič bo v vrtec prišlo 143 novih otrok.

Koliko vzgojiteljic in drugih delavcev dela na vaši šoli v tem šolskem letu? V Vrtcu Trbovlje imamo po sistemizaciji zaposlenih 91,25 ljudi, od tega 62,5 strokovnih delavcev dela neposredno z otroki ter 3 stalne spremljevalce otrokom s posebnimi potrebami.

Kako ste pripravljeni na novo šolsko leto?

Na vrtčevsko leto smo zelo dobro pripravljeni. Izvedli smo prve sestanke s starši, ki smo informirali o bistvenih in najpomembnejših stvareh, ki se tičejo njihovega prihoda in bivanja otrok v vrtcu. Izdelali smo protokol za vrtec in ga prilagodili glede na specifiko posameznih enot, si zadali cilje … Polni optimizma in elana se podajamo v leto, ki bo zagotovo polno novih izzivov, novih priložnosti, vsi skupaj pa upamo in si želimo, da ostanemo zdravi.

Kako ste pripravljeni na morebitno zaostrovanje razmer zaradi korona virusa?

V primeru zaostrovanja razmer zaradi koronavirusa bomo sledili priporočilom in usmeritvam NIJZ-ja in Ministrstva za šolstvo. Zaenkrat o zaostrovanju niti ne razmišljamo.

Ali ste med počitnicami opravili kakšna naložbena oziroma vzdrževalna dela v vaših objektih (ali zunanjih površinah)?

Ja, med počitnicami je bilo res zelo pestro. Največja pridobitev čez poletje je zagotovo preureditev hišniškega stanovanja v igralnico za najmlajše otroke in ostale prostore (knjižnica, kabinet za DSP, prostor za arhiv), ki jih naš vrtec nujno potrebuje. Investicijo je izvedla Občina Trbovlje, za kar se ji tudi najlepše zahvaljujemo. Drugače pa smo v enoti Ciciban zamenjali tla v dveh igralnicah, prenovili stopnišče in pot do vhoda v vrtec Mojca, ki je bilo nujno potrebno zaradi varnosti otrok, uredili senčenje pred igralnico za najmlajše v enoti Barbara, odstranili suha drevesa in drevesa, ki s koreninami uničujejo asfaltno ploščad (predstavljajo nevarnost za igro na prostem),  nekaj del pa nam je ostalo še za mesec september (poslikava tal pred dvema enotama, obnova poškodovanih ploščic v kuhinji …).

Uvajate pri delu v vrtcih z novim šolskim letom kakšne zanimive novosti?

Vrtec bo v vrtčevskem letu prvič vključen v Evropske projekte Erasmus + z dvema projektoma. Starši in ostali pa nas lahko z današnjim dnem spremljajo tudi preko Facebooka. Na novo se bodo naši strokovni delavci seznanili s programom NTC učenja, ki ga bodo lahko kasneje implementirali v svojo prakso.

MP

Foto: arhiv Vrtca Trbovlje