Občina Zagorje ob Savi vabi občane, da se urejanja in čiščenja brežin ob cestah in vodotokih ter sprehajalnih poteh, gozdnih in travnatih površin in druge okolice, kjer so se čez zimo nabrali odpadki, lotijo v okviru posamezne krajevne skupnosti.

Pomlad se že prebuja. Občina Zagorje ob Savi tudi letos vabi k udeležbi na  pomladanskih čistilnih akcijah po krajevnih skupnostih. Zagotovila bo zaščitne rokavice in vrečke za odpadke, ki jih lahko občani prevzamejo na sedežih svojih krajevnih skupnosti.

V času čistilnih akcij v posameznih krajevnih skupnostih bo Občina Zagorje ob Savi v sodelovanju s Komunalo Zagorje organizirala dodaten odvoz odpadkov, zbranih v vrečkah ob cestah in na ekoloških otokih.

V posameznih krajevnih skupnostih bodo čistilne akcije organizirane v naslednjih terminih: v soboto, 9. aprila, v KS Izlake, KS Mlinše-Kolovrat, KS Kisovec Loke, KS Šentgotard, KS Kotredež ter KS Ravenska vas. V KS Čemšenik bo pomladanska čistilna akcija organizirana v tednu od 4. do 10. aprila, v posameznih vaseh oz. zaselkih. V KS Podkum bodo čistilno akcijo organizirala posamezna društva v mesecu aprilu 2022.

Savus

Foto: arhiv Občine Zagorje ob Savi