Dvanajst kmetijskih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kmetijstva in zastopajo interese kmetov, se je povezalo v NVO zavezništvo, ki deluje v interesu kmetov. Sprva z namenom organizacije protesta po vzoru protestov evropskih kmetov, ki po Evropi protestirajo tako zaradi nizkih odkupnih cen kot tudi zaradi prihajajoče skupne kmetijske politike in Evropskega zelenega dogovora.

Redna srečanja so krepko prerasla prvotni namen in tako Sindikat kmetov Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic, Zveza prašičerejcev, Zveza društev rejcev drobnice, Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme, Društvo rejcev govedi črno bele pasme, Zveza rejcev govedi rjave pasme, Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Govedorejsko poslovno združenje, Združenje družinskih vinogradnikov – vinarjev in Zveza lastnikov gozdov Slovenije delajo, se povezujejo, iščejo rešitve za trajnostno reševanje kmetijskega sektorja in širše samega razvoja podeželja. Predvsem pa z željo, potrošniku nuditi kakovostno in varno hrano, za katero menijo, da si kmetje zaslužijo pošteno plačilo.

Kmetijski minister obljubil podporo

V upanju, da v kmetijski sektor ponovno vnesemo (pre)potrebno stabilnost, so se obrnili na ministra dr. Jožeta Podgorška, s katerim je prejšnji teden potekal prvi sestanek. Ministra so seznanili s povezovanjem, ki ga je sprejel in podprl. Obljubil je podporo pri ureditvi trdnejšega sektorja, ki bo zagotavljal primerne cene kmetom po vzoru »francoskega modela«, za katerega so predstavniki MKGP potrdil, da ga bodo preučili ter pregledali možnost implementacije v slovenski kmetijski prostor. Francoski model predlaga fokus na tri cilje: plačati poštene cene proizvajalcem, ki jim omogočajo, da od svojega dela dostojno preživijo, okrepiti zdravstveno, okoljsko in prehransko kakovost izdelkov in promocijo zdrave, varne in trajnostne hrane za vse.

Dogovorili so se, da ministrstvo preuči možnost reševanja biovarnosti preko smernic (prvoten predlog MKGP je bil pravilnik), vse nevladne organizacije v povezavi s KGZS pa nemudoma pristopijo k oblikovanju omenjenih smernic. Minister je prav tako obljubil, da bodo odprli razpravo o nadgradnji logotipa Izbrane kakovosti Slovenija (IK) in spodbudili trenutno še izključene sektorje, da stopijo na pot IK, s podporo MKGP. Dogovorili so se tudi za mesečna srečanja, s pregledom stanja sprejetih sklepov, ter ustanovitev ministrske medresorske skupine, ki bo reševala kmetijske izzive, ki so povezani z drugimi resorji (s področja zemljiške politike, davčne zakonodaje in kmetijskih vsebin v šolskih kurikulumih).

Predstavniki NVO zavezništva se bodo obrnili tudi na KGZS in ZZS za skupno sodelovanje. Želijo, da pripravljalce ukrepov v novi skupni kmetijski politiki spremljata zdrav razum in zavedanje, da je od pripravljenih ukrepov odvisna realizacija in uporabnost v praksi. Trenutna prioriteta pa so tudi pogovori s trgovci, za katere si močno prizadevajo, kjer želimo odpreti pogovore o dolgoročni povezavi vertikale ter pravično delitev cen deleža v agroživilski verigi. Prvo srečanje bo konec tedna. Glede na to, da so razmere v določenih sektorjih nevzdržne, protesta ne izključujejo, pravijo v skupni izjavi vse organizacije, ki so združile moči.

Savus

Foto: arhiv Sindikata kmetov Slovenije