Odprte šole, vrtci, športni objekti (tudi dvorane), vse trgovine, gostinski lokali, manjši nastanitveni obrati, 150 evrov prejemnikom socialne pomoči, dovoljeno zbiranje do 50 oseb.

Normalizacija življenja

Ponedeljek prinaša postopno normalizacijo življenja. Pretekli tedni so bili napolnjeni s prepovedmi, danes se življenje na veliko področjih vrača v bolj normalne tirnice. Še vedno velja, da je treba paziti na medosebno razdaljo, higieno in ostale varnostne ukrepe. Z današnjim dnem pa se vrča življenje v šole, vrtce, na javnih površinah se lahko zbere do 50 ljudi. Odprte so vse trgovine in manjši moteli in hoteli z nastanitvami, vrača se športno dogajanje, saj so dovoljeni treningi profesionalcev in rekreativcev tudi v moštvenih panogah.

Odprta vrata šol

V šolske klopi so spet sedli učenci 1., 2. in 3. razreda OŠ in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. V vrtce so se vrnili otroci. Seveda veljajo omejitve pri številu učence, dijakov in otrok v oddelkih, pa varovanje zdravja, ampak življenje je steklo. Ostali učenci in dijaki ostajajo doma in se še naprej izobražujejo na daljavo. V Zasavju so po zatrdilih ravnateljic in ravnatelja pripravljeni na delo v spremenjenih razmerah. Vrata so odprle tudi fakultete in dijaški domovi. Nadaljujejo se tudi izobraževalni programi za odrasle, delati so pričeli zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, višje strokovne šole ter glasbene šole.

Odprte vse trgovine in gostinski obrati

Od danes naprej so odprta tudi vrata vseh trgovin, od najmanjših to največjih, tudi vseh v trgovskih središčih. Od danes naprej so odprti manjši nastanitveni objekti, gostinci lahko gostje strežejo ne le na terasah in vrtovih, ampak tudi v notranjih objektih. Še naprej pa veljajo strogi higienski pogoji. V trgovinah se še veno nosijo maske. Tudi v lokalih je v zaprtih prostorih treba nositi maske, gostje jih lahko snamejo le za mizo. Gostinci naj bi izločili samopostrežno jemanje hrane in pijače, onemogočiti morajo uporabo otroških igral in revij.

Odprti so namestitveni obrati z največ 30 sobami. Sobe z več posteljami so lahko na voljo več gostom le v primeru, da so iz istega gospodinjstva. Spet so odprte tudi turistične agencije, delati so pričeli turistični vodniki …

Športna dejavnost sproščena

Od danes naprej lahko pričnejo s treningi in tekmami vsi športniki v zunanjih in zaprtih objektih. Športna tekmovanja so dovoljena le na v tekmovanjih do državne ravni, vendar brez gledalcev. Odpravljena je tudi omejitev kontaktov med več kot dvema osebama, torej se bodo treningi normalizirali. Poleg vrhunskih športnikov se lahko k vadbi spravijo tudi rekreativci, otroci in mladina.

Obvezna higiena

Še vedno se vrstijo pozivi, predvsem zdravstvene stroke, k socialni distanci, uporabi mask in higieni kašlja. Pri treningih in tekmovanjih je treba upoštevati še navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za posamezne športe.

Spet se lahko na enem mestu zbere 50 ljudi, vendar morajo upoštevati ustrezno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Takšne pogoje morajo upoštevati tudi organizatorji prireditev. Še vedno so prepovedani koncerti, veselice, plesi in zbiranja, kjer ni mogoče zagotoviti varne razdalje.

Pomoč

Danes bodo prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka prejeli enkratni solidarnostni dodatek. Dodatek za april znaša 150 evrov.

Savus

Foto: arhiv Savus