Mladinski center Zagorje ob Savi (MC ZOS) je 13. marca 2020 zaprl svoja vrata, kar pa ni pomenilo, da je tudi prenehal z delovanjem. Mladinski delavci in delavke MC ZOS smo se hitro prilagodili novo nastalim razmeram, saj so mladi še vedno tu, čeprav ne fizično v mladinskem centru.

Mlade smo nagovorili preko digitalnega mladinskega dela, kar pomeni proaktivno uporabo digitalnih tehnologij in medijev v mladinskem delu. Pogovori in druženja z mladimi niso več potekali v živo, temveč preko različnih digitalnih platform, ki so nam omogočale povezanost, vključenost in sodelovanje. Skozi pogovore so mladi izražali zaskrbljenost pred prihodnostjo, preobremenjenost s šolskimi obveznostmi v tem času, pogrešali so prijatelje in sovrstnike, se zbližali ali oddaljili od staršev in prijateljev. Veseli so bili pogovorov z nami, saj je bilo to, po njihovih besedah, prijeten odmik od šolskih obveznosti in opolnomočenje za nadaljnje delo in učenje.

V času epidemije smo vzpodbujali mlade k sodelovanju in soustvarjanju programa MC ZOS. Skupaj z mladimi smo se preko družbenih omrežij zabavali, ustvarjali, kuhali, peli in igrali inštrumente, skrbeli za naše duševno zdravje, spoznavali tuje dežele, se pogovarjali v angleščini, učili novih veščin, reševali kvize, risali svoj pogled skozi okno in ga poslali vrstnikom na Irsko, meditirali …

Ob sobotnih večerih pa smo se oglasili v živo. Imeli smo delavnici risanja oči in obraza, pogovor naše ESE mednarodne prostovoljke z ESE prostovoljcem iz Zagorja ob Savi, ki opravlja prostovoljno službo v Rimu. Z Andrejem Pešcem smo se pogovarjali o motivaciji za učenje v tem času, Zala in Manca pa sta se pogovarjali o glasbi, gledališču, prijateljstvu v času epidemije in o skupini Koala Voice.

V tem času so bili mnogi glasbeno ustvarjalni, zato smo priredili glasbeno tekmovanje Quarantetion. Prispeli video posnetki so bili izvrstni, voditelja tekmovanja in podobnosti z Evrovizijo tudi, zato smo mnogi uživali ob ogledu tekmovanja. Posnetek Quarantetiona in pogovorov v živo lahko še vedno najdete na naši Facebook strani.

Še posebej pomembno, v tem času nenadnih sprememb, nam je bilo počutje in osebno doživljanje mladih. To tematiko smo nagovorili vsako nedeljo z rubriko »Čas zate od sebe«. Delili smo preproste metode, ki so bile lahko mladim v oporo pri spoznavanju, razumevanju samih sebe in njihovemu trenutnemu doživljanju.

Čas epidemije in digitalno mladinsko delo je bilo za nas izziv, ki smo ga z veseljem sprejeli in ga bomo izvajali še naprej. Z veseljem pa pričakujemo dan, ko bomo lahko zopet objeli mlade v »Proletarcu« oz. v MC ZOS.

MC ZOS / PR objava

Foto: arhiv MC Zagorje