Kulturno društvo Podkum je letos prvič pripravilo žive jaslice. Pri uprizoritvi božične igre z naslovom V iskanju prenočišča so skupaj sodelovali člani odrasle in otroške dramske skupine. Premierna uprizoritev je bila na božič, 25. decembra, ob 18. uri pri Gasilskem domu Podkum, potem pa še ponovitev na praznik samostojnosti in enotnosti 26. decembra. Zgodba je prikazovala Jožefa in Marijo, ki prispeta v Betlehem, a zanju ni več prostora. Prebivalci mesta ju zato napotijo k pastirjem, ki jima pomagajo najti zavetje za čez noč. Na poti ju je spremljal osliček Bučko, pri pastirjih pa so bile v ogradi tudi ovce. Žive živali so tako zgodbi dodale poseben čar, igralci pa so morali svoje igranje prilagoditi osličku. Po končani igri so si lahko obiskovalci ogledali posamezna prizorišča, na katerih so ostali nastopajoči. Vsi igralci so v igri tudi peli, vaje pevskega zbora pa je vodila Brigita Prošt.

Za pripravo takšnega dogodka je potrebno veliko sodelovanja in povezovanja z drugimi društvi in organizacijami, poleg članov KD Podkum so pomagali še PGD Podkum, župnija Šentjurij-Podkum in župnik Peter Bregar, ŠD Podkum in Milan Strnad, Izletniška kmetija Bajda, Roman Savšek, KS Podkum, Stanka Škoberne, Andreja Zupančič ter Miha Poboljšaj, Žaga Borišek, Mitja Dolinšek ter Kmetija Vozelj. Gledalci, so poleg domačinov, prišli tudi od zelo daleč. Množičnega obiska in pozitivnih odzivov so bili člani dramskih skupin zelo veseli in upajo, da jih obiščete tudi drugo leto.

MK