torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Dr. Tomše: Turbulentno in naporno

Dr. Tomše: Turbulentno in naporno

»Za nami je izjemno turbulentno in naporno leto, lahko rečemo prvo leto po marcu 2020, ko se nismo skoraj v celoti posvečali izključno covidu,« je na kratko povzel iztekajoče se leto direktor Zdravstvenega doma Trbovlje dr. Denis Tomše.

Dodatni programi v ZD Trbovlje

V ZD Trbovlje so v letu 2022 pridobili nekaj dodatnih programov. Povečali so program zobozdravstva za odrasle iz 4,3 na 5 teamov. Poleg petih zobozdravstvenih ambulant delujeta v ZD še dve koncesionarski ambulanti, na tem področju je za prebivalce dobro poskrbljeno. Dodaten program Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo so iz 0,4 tima povečali na celoten team. Otroci iz Zasavja s primanjkljajem v razvoju bodo odslej deležni boljše obravnave, kar bo vplivalo tudi na njihov razvoj. Pridobili so dodatnih 0,44 teama ortodontske ambulante (iz 1,56 na 2), kar bo skrajšalo čakalno dobo za prvi pregled, ki je sicer ena izmed najkrajših v Sloveniji, še vseeno pa jo merijo v letih in ne v mesecih.

V letu 2022 so zaposlili novo zobozdravnico in zdravnico, specialistko urgentne medicine in splošne kirurgije. Povečali so zaposlenost zdravnice v razvojni ambulanti in zobozdravnice v ortodontski ambulanti, zdravnice, specialistke otorinolaringologije, zdravnika oftalmologa. Uspeli so pridobiti tudi specializantko ginekologije in porodničarstva in specializantko pediatrije, ki bo s specializacijo končala februarja 2024.

Naložbe v ZD Trbovlje

V letu 2022 so v ZD Trbovlje končali nekaj naložb. Uredili so nadstropje ambulant družinske medicine. Fizično so uredili dodatno ambulanto in prostore referenčnih ambulant. Družinska medicina tako sedaj ni samo kadrovsko, ampak tudi prostorsko izjemno dobro pokrita. Vrednost naložbe je znašala 150.000 evrov.

Uredili so prostor za novo ambulanto zobozdravstva za odrasle (vrednost 29.000 evrov), nabavili so tudi nov zobozdravstveni stol (25.000 evrov), uredili prostore CDZO, tako, da imamo sedaj vse pogoje za nemoteno delo (naložba 300.000 evrov) in prostore za otološko in dermatološko ambulanto (s tem so se sprostili prostori za dodatne prostore razvojne ambulante) – vrednost okrog 110.000 evrov. Poleg tega so nabavili tudi popolnoma novo opremo v otološko ambulanto (45.000 evrov). Izvedli so še številne druge adaptacije prostorov  (menjava tal, beljenje sten, zamenjava pohištva …). Zamenjali so dotrajane računalnike, nabavili ontraoralni skener v zobozdravstvu za odrasle in ortodontski ambulanti (35.000 evrov), perimeter za preiskavo vidnega polja v oftalmološki ambulanti (32.000 evrov), sanitetno vozilo za prevoz pacientov (40.000 evrov) in električno vozilo za potrebe CDZO (21.000 evrov). Na javnem razpisu je že bil izbran ponudnik za dobavo urinskega analizatorja v vrednosti 75.000 ewvrov.

Ostali projekti v 2022

V ZD Trbovlje so uvedli Portal za komunikacijo z ambulantami in vpogled v zdravstvene podatke pacientov. Veliko dela so opravili pri izdelavi projektne dokumentacije za prizidek. Prav tako so veliko energije vložili v mehke veščine in povezovanje med zaposlenimi (delavnice, izobraževanja, team buildingi …).

Načrti v 2023

V letu 2023 si je vodstvo ZD Trbovlje zadalo nekaj pomembnih nalog. Lotili se bodo gradnje sončne elektrarne, uvajali sistem vodenja kakovosti, nadaljevali z urejanjem notranjih prostorov, se lotili prenove poslovnega informacijskega sistema, nadaljevali s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka, uredili dodatna parkirišča za zaposlene in zapolnili manjkajoči kader.

Največ težav imajo v pediatriji zaradi odhoda dveh zdravnic v pokoj. Obe še vedno pomagajo v OŠD, SB Trbovlje pa nam pomaga z izdajo soglasja eni izmed njihovih pediatrinj, da lahko enkrat tedensko pomaga. Na pomoč so priskočili še drugi, tudi »domača« pediatrinja Klara Jordan, ki prav tako dela krepko več kot bi bilo treba. »Poleg tega bomo poskušali pridobiti še kakšnega specialista psihiatrije, saj se s koncem leta upokojuje psihiatrinja, ki bo v manjšem obsegu sicer še vedno pomagala,« pravi direktor dr. DenisTomše.

»Na ostalih področjih je kadrovska situacija manj pereča, vseeno pa bi bili veseli še kakšnega specialista urgentne medicine, oftalmologa, ortodonta in specialista klinične psihologije,« je še dodal Tomše.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor