ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Zbor članov OZSČ Zagorje

V petek, 24. februarja, so se člani Občinskega združenja slovenskih častnikov Zagorje ob Savi zbrali v prostorih gostišča Kum v Zagorju, kjer so pripravili redno letno programsko konferenco.

Konference se je udeležilo 29 članov, posebnim vabilom pa so se odzvali še podžupan občine Zagorje Mitja Adamlje, predstavnik ZSČ in regijski koordinator Igor Pogačnik, predstavnik OZSČ Hrastnik Ivan Zore, predstavnik OZSČ Trbovlje Franc Ceferin, predstavnik Društva generala Maistra za Zasavje Radigoj Perger, predstavnici ZB NOB Trbovlje Mari Govejšek in Miša Kadunc, predstavnica ZB NOB Hrastnik Danica Kovač in predstavnik ZB NOB Zagorje Hinko Palčič.

S pozdravnim nagovorom je vse prisotne pozdravil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi Jožef Priman. Še preden je delovno predsedstvo pričelo z vodenjem konference, je vse navzoče pozdravil podžupan občine Zagorje Mitja Adamlje. Na konferenci so podelili tudi priznanja za požrtvovalno delo v naši organizaciji. Bronasto medaljo sta prejela Egon Casagrande in Lazo Grujić, častni znak ZSČ pa Ivan Markelj.

Gregor Pilpah   

Foto: Franc Lekše


Isti avtor