AJPES je predstavil podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2022. Danes objavljamo deveti povzetek iz njihovega poročila.

V Zasavju je po podatkih AJPES v letu 2022 delovalo 1.212 samostojnih podjetnikov, 1.204 njih je po merilih ZGD-1 sodilo med mikro podjetnike, le 8 podjetnikov je sodilo med majhne podjetnike. 769 podjetnikov ni imelo nobenega zaposlenega, ustvarili so skoraj tretjino čistih prihodkov od prodaje. Večina podjetnikov sodi v skupino z 0 do 1 zaposlenega. Ustvarili so 56,0 % vseh čistih prihodkov od prodaje in 65,2 % neto podjetnikovega dohodka.

V zasavski regiji so imeli v letu 2022 ponovno največji vpliv podjetniki s področja gradbeništva, ki so predstavljali skoraj četrtino vseh zasavskih podjetnikov, zaposlovali kar 30,6 % vseh delavcev pri podjetnikih, ustvarili pa so več kot četrtino neto podjetniških dohodkov, 28,0 %. Največ prihodkov, 28,1 %, so sicer ustvarili podjetniki s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, ki so zagotovili tudi 18,7 % neto podjetniških dohodkov regije. Več kot desetino neto podjetniških dohodkov in prihodkov so zagotovili tudi podjetniki s področja predelovalnih dejavnosti in podjetniki s področja prometa in skladiščenja.

Zasavski podjetniki so v letu 2022 ustvarili 128.043 tisoč evrov prihodkov in 117.913 tisoč evrov odhodkov. Leto 2022 so zaključili z neto podjetniških dohodkov, ki je znašal 10.130 tisoč evrov in je bil za 13 % večji, kot so ga ti podjetniki ugotovili v letu 2021. Večino neto podjetniških dohodkov, 10.238 tisoč evrov, so podjetniki ustvarili iz poslovanja.

Savus

Foto: Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v zasavski regiji v letu 2022