ponedeljek, 15 julija, 2024

Iz te kategorije

Zasavsko gospodarstvo v letu 2022 – 3

AJPES je predstavil podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2022. Danes objavljamo tretji povzetek iz njihovega poročila.

Zasavske gospodarske družbe so ob koncu leta 2022 povečale svoje premoženje za 15 %, z upoštevano rastjo cen življenjskih potrebščin pa za 4 %. Najpomembnejši vpliv imajo še vedno družbe s področja predelovalnih dejavnosti. Te so ustvarile skoraj polovico vseh prihodkov regije in več kot polovico neto čistega dobička. Pomemben doprinos k uspešnosti zasavskega gospodarstva pa so imele družbe s področja informacijskih in komunikacijskih dejavnosti, ki ustvarile kar petino neto čistega dobička regije, čeprav so zaposlovale le 3 % zaposlenih in ustvarile 5 % vseh prihodkov v Zasavju.

Savus

Foto: arhiv Savus


 

Isti avtor