Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predsednik podjetja Dewesoft dr. Jure Knez sta v petek, 21. oktobra, v prostorih Dewesofta v Trbovljah podpisala pismo o nameri gradnje tehnološkega parka Mesto akrobatov. Zakaj Mesto akrobatov? Akrobati naredijo tisto, kar se zdi nemogoče.

Prireditev je vodila robotka Eva, ki je ob koncu zadela celoten point Mesta akrobatov: »To ni luč na koncu predora (Trbovlje – Prebold, op.p.), ker predora še ni. To je luč na začetku predora. Ta še pride!«

Han navdušen

Podpisa pisma o nameri so se udeležili številni gostje, med drugim minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han. S svojo prisotnostjo je izrazil podporo projektu, ki bo stal na lokaciji Lakonca v Trbovljah, v nagovoru pa dejal, da je izjemno vesel tako prodornih idej, kot jih imajo v Dewesoftu. Poudaril je, da je to zgodovinski dogodek za Slovenijo, simbolično snel klobuk pred dr. Juretom Knezom in Andrejem Orožnom zaradi vsega, kar je podjetje doseglo v preteklih letih in izrekel misel, da lahko Zasavje zaradi takšnih projektov postane iz ene najbolj degradiranih regij v Sloveniji ena najbolj razvitih regij. Potem pa je dodal še: »Že sama ideja in koncept Mesta akrobatov, ki bo zgrajeno v obliki kampusa po vzoru velikih tehnoloških podjetij, navdušuje. Vendar pa se akrobati ne rodijo kar tako. Za to, da postaneš akrobat, je potrebno trdo delo, vztrajnost, treba je prenesti marsikakšen padec in predvsem vedno znova vstati in preizkušati meje mogočega.«

Nepovezanost Zasavja

Glasba Delavske godbe Trbovlje pod vodstvom dirigenta Jožeta Kotarja je bila čarobna, kot se za takšen dogodek spodobi. O slovenskih, zasavskih in trboveljskih akrobatih preteklosti je spregovorila dr. Maša Jazbec, o samem projektu pa sta več povedala predsednik Dewesofta dr. Jure Knez in strateška vodja Katapulta Petra Škarja.

Na slabo povezanost Zasavja s svetom, predvsem cestno, je v nagovoru opozoril predsednik Sveta zasavske regije Marko Funkl, ki vidi v tem projektu tudi veliko možnost za povezovanje Zasavja med sabo.

Inovacije spreminjajo svet, povezljivost pa je globalna prednost. Tehnološki park Mesto akrobatov bo prostor skupnih storitev in izdelave fizičnih izdelkov. Skupni projekt visokotehnološkega podjetja Dewesoft in podjetniškega pospeševalnika Katapult želi okrepiti kohezivno sodelovanje med vsemi občinami v Zasavju. Glavni namen gradnje Mesta Akrobatov je oživitev gospodarskega razvoja celotne zasavske regije, kar pa bo imelo tudi izjemen vpliv na razvoj gospodarstva celotne države.

Vloga Občine Trbovlje

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič: »To, da sta Občina Trbovlje in podjetje Dewesoft danes podpisala pismo o nameri, je v prvi vrsti tudi rezultat vizije Občine Trbovlje pred nekaj leti. Ko je začel rudnik razprodajati svoje premoženje in zemljo, smo se zavedali pomena te zemlje, zato smo napeli vse svoje sile in se z njimi dogovorili za odkup zemljišč, ki so bile za nas strateškega pomena in v katerih smo videli velik potencial v prihodnje. Današnji podpis pisma o nameri gradnje Mesta Akrobatov je za nas torej že drugi korak k izpolnitvi vizije, tj. vizije, da bi na nekdanjih opuščenih rudniških površinah in prazni zemlji vzpostavili nove vsebine in iz njih naredili veliko dodano vrednost, ki bo služila čim širšemu krogu občanov in občank, ne samo Trbovelj, ampak celotne regije.«

V zgodovinskih učbenikih bo tako lahko zapisano: »Od nekoč pomembnega rudarskega območja do slovenske Silicijeve doline.«

Mesto Akrobatov v številkah

Partnerja projekta, Dewesoft in Katapult, trenutno v Sloveniji zagotavljata 200 delovnih mest, sicer pa samo Dewesoft po besedah dr. Jureta Kneza zaposluje v 18 podjetjih po svetu 400 ljudi.

Pomanjkanje prostora že danes ovira hitro rast obeh podjetij in v nekaj letih bosta nujno potrebovala dodatne prostorske zmogljivosti. Mesto Akrobatov bo zagotovilo ta prostor, območje Lakonca v Trbovljah pa je ena redkih mogočih lokacij v Sloveniji, ki ustreza vsem merilom za gradnjo takšnega tehnološkega parka.

»Že zdaj je veliko povpraševanje različnih podjetij. V Mesto akrobatov želijo priti takoj, ko bodo dobili prostor,« je poudaril predsednik Dewesofta dr. Jure Knez.

Po izračunih bo Mesto akrobatov ustvarilo 40.000 kvadratnih metrov površin za stavbe; 300–500 kakovostnih delovnih mest pet let po izgradnji; 600–1.000 kakovostnih delovnih mest deset let po izgradnji. Konsolidirani letni promet podjetij v Mestu Akrobatov je ocenjen na 60 milijonov evrov.

»Nikoli si nisem mislil, da bom imel podjetje s toliko zaposlenimi po vsem svetu,« pravi dr. Jure Knez, Dewesoft: »Želel sem le ustvarjati. Korak za korakom, uspeh za uspehom. Ogromno je  podobnih posameznikov – potrebujejo le podporo in pravo okolje.«

Vizija Katapulta

Strateška vodja Katapulta Petra Škarja si predstavlja Mesto akrobatov takole: »Predstavljajte si povprečen delovni dan. Sedite v kavarni, razmišljate o svoji ideji. Poleg vas sedita električar in strojnik, za sosednjo mizo pa eden največjih mojstrov iz sveta merilne tehnike. Naslednja miza je polna energičnih študentov z drugo noro poslovno idejo, ki se mogoče celo povezuje z vašo. V sobo vstopi mojster vesoljske tehnologije, ob njem pa je lastnik svetovno uspešnega podjetja … Najnaprednejša znanja in tehnologija, zbrani na enem mestu, obenem pa izjemna podpora strojev, znanj in skupnih služb. To bo Mesto akrobatov!«

Unikatne posebnosti Mesta Akrobatov

Zeleni prehod

V Mestu akrobatov bo posebna skrb namenjena ekologiji in trajnostnemu razvoju. Tehnološki park bo energetsko učinkovit, pridobival bo zeleno energijo za ogrevanje, hlajenje in za izvajanje dejavnosti.

Mesto akrobatov bo brez emisij (toplotne črpalke, čista proizvodnja), energetsko samooskrbno (sončne celice), deloval bo na razvoju tehnologij za čisto okolje.

Odprtost

Razvojni preboji se največkrat zgodijo, ko se združijo strokovnjaki različnih področij. Mesto Akrobatov bo omogočalo njihovo spoznavanje, sodelovanje in povezovanje.

Tehnološki park bo odprt za različna podjetja, da se pridružijo in uporabljajo skupno infrastrukturo. Mladim podjetjem bo ponudilo skupne storitve: izdelavo prototipov, testiranje, proizvodno opremo, izdelavo celotne serije končnih izdelkov, skladiščenje, računovodstvo, pravne storitve, pakiranje, odpremo in administracijo. Podjetja si tako povečajo možnosti za uspeh, saj se lahko osredinijo na sam razvoj svojih idej in končnih produktov.

Eden izmed pomembnih ciljev tehnološkega parka je odprto povezovanje z nacionalnimi in lokalnimi izobraževalnimi ustanovami. Mlade generacije bomo k ustvarjanju motivirali z različnimi strokovnimi izobraževanji, ogledi, obiski, delavnicami, dogodki itn. Tehnološki park bo tako služil kot povezovalni člen med izobraževalnim in gospodarskim sektorjem. Ustanovljen bo tudi sklad za štipendije.

Solastništvo zaposlenih

Dewesoft in Katapult že vrsto let implementirata in spodbujata solastništvo zaposlenih. Mesto akrobatov bo zibelka tega poslovnega modela v Sloveniji.

Idejni načrt Mesta akrobatov

Tehnološki park bo edinstven vsebinsko in arhitekturno. Koncept je zasnoval arhitekt Kristijan Čuk. Mesto akrobatov bo velikosti treh nogometnih igrišč. Dve krili, ki sledita mehkim linijam narave, sta glavni osi tehnološkega parka. Osrednji prostor predstavlja stavba v obliki logotipa podjetja Dewesoft. Z videzom kril akrobatskega letala bo ta edinstvena zgradba zanimiva atrakcija za mesto Trbovlje.

Na kratko

Mesto akrobatov je skupni projekt visokotehnološkega podjetja Dewesoft in podjetniškega pospeševalnika Katapult. Namen gradnje je gospodarska oživitev in razvoj zasavskega regije, kohezivno povezovanje in sodelovanje vseh občin Zasavja. Zasavska regija poleg Mesta akrobatov potrebuje več infrastrukture, stanovanj, prometnih povezav, izobraževanja, kulture in zabave, športnih ali rekreacijskih površin …

MP

Foto: Dewesoft, MP