Steklarna Hrastnik preko svojega lastnika GlobalGlass iz Švice prevzema steklarno SFS Paraćin v Srbiji, ki bo postala njeno sestrsko podjetje in bo pomembno prispevala k realizaciji strateških načrtov skupine. Ob tem hrastniška steklarna nadaljuje z realizacijo že potrjenih investicij na lokaciji Hrastnik, povezanih tako s povečanjem in nadaljnjo modernizacijo trenutnih proizvodnih kapacitet, kot tudi novo tovarno in širitvijo znotraj obrtno industrijske cone, ki je v izgradnji. Ob prevzemu steklarne v Srbiji bodo zgolj investicije v Hrastniku v naslednjem letu presegle 34 milijonov evrov.

Strateški načrti za razvoj poslovanja Steklarne Hrastnik in skupine GlobalGlass so v zadnjih letih povezani z obsežno transformacijo in premikom iz proizvodnje razsvetljavnega, namiznega in embalažnega stekla z nižjo dodano vrednostjo v zahtevnejši segment specialnega embalažnega stekla (pretežno industrija pijač), kjer so višje zahteve po kakovosti in prav tako višje stopnje rasti trgov. Na račun obsežnih izvedenih investicij v višini preko 93 milijonov evrov v zadnjih šestih letih in sprememb proizvodnih programov je Steklarna Hrastnik že danes zapisana kot eden vodilnih evropskih ponudnikov specialnega embalažnega stekla z izjemnim potencialom za nadaljnjo rast, širitev poslovanja in krepitev tržnega deleža.

Z investicijo v steklarno SFS Paraćin, ki je bila pred prevzemom v stečaju in predmet nacionalnega programa za revitalizacijo steklarske industrije v Srbiji, bo skupina GlobalGlass povečala proizvodne kapacitete (za okoli 300 ton/dnevno) in sortiment produktov. »Glavnina proizvodnje bo v Srbiji povezana s standardno kakovostjo stekla za prehrambno industrijo ter potrebe srbskega trga in dobave na trge jugovzhodne Evrope, kjer opažamo pomanjkanje ponudbe. Medtem bo glavnina izvoza Steklarne Hrastnik še naprej usmerjena na strateške trge zahodne Evrope in premijske ter superpremijske kakovosti stekla,« je ob tem izpostavil generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas.

Ob širitvi poslovanja v Srbiji vsi razvojni in strateški investicijski načrti skupine v Hrastniku potekajo nemoteno – v zaključni fazi so idejne zasnove nove peči/tovarne, s katero se bodo proizvodne kapacitete v Hrastniku povečale za več kot 200 ton dnevno. Poleg tega je v izgradnji obrtno industrijska cona, kjer imajo v naslednjih letih namen zgraditi novo tovarno dekoracije. V naslednjem letu je v načrtu tudi investicija v obnovo in izgradnjo nove hibridne B peči in naložbe v inovativne projekte s področja energetskih rešitev in digitalizacije.

Steklarna v Paraćinu in Steklarna Hrastnik imata podobno zgodovino ter stremita k istim ciljem. Skupina ima ambiciozne načrte rasti na evropskem trgu stekla. Prevzem steklarne SFS Paraćin je še predmet običajnih odložnih pogojev, vključno z odobritvijo pristojnih institucij za varstvo konkurence. Postopki naj bi bili zaključeni do konca prvega kvartala prihodnjega leta.

Savus

Foto: arhiv Savus