Javljanje porabe tople vode pogosto smatramo kot nepotrebno opravilo, čeprav je še posebej v večstanovanjski objektih to še kako smotrno. Če porabniki namreč stanja ne sporočajo, lahko strošek tople vode znaša večkratno vrednost dejanske porabe.

V večstanovanjskih objektih, ki jih s toplo vodo oskrbuje Komunala Trbovlje, se strošek priprave sanitarne tople vode deli na podlagi sporazuma, ki so ga med seboj sklenili etažni lastniki, upravljavec in Komunala Trbovlje.

Sporazum določa, da morajo etažni lastniki sami sporočati stanje vodomerov zadnje tri dni obračunskega meseca in prve tri dni naslednjega meseca preko portala moja.komunala ali avtomatskega telefonskega odzivnika 080 21 40.

Ni podatkov – večji stroški

Kadar vsi lastniki javijo svojo porabo, se jim strošek priprave sanitarne tople vode obračunava glede na dejansko porabo. Kadar pa podatki katerega od uporabnikov manjkajo, v veljavo stopi 12. člen Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Ta določa, da se porabniški delež za ogrevanje oziroma pripravo tople vode določi sorazmerno in pomnoži s faktorjem 3.

Kaj to pomeni za uporabnika, ki ni sporočil stanja? Njegov strošek ogrevanja tople vode se bistveno poveča, hkrati pa se na ta račun sorazmerno zmanjša strošek ostalih uporabnikov v istem objektu.

Povedano drugače: tisti, ki porabo tople vode redno sporočajo, imajo svoj delež sorazmerno obračunan oziroma se njihov strošek še zniža v primeru, ko kateri od ostalih uporabnikov svojega stanja števca ni sporočil.

Posledice tega so lahko precejšnje razlike v stroških za toplo vodo med uporabniki, ki živijo v istem objektu.

Primer stanovanjskega kompleksa na Ulici Sallaumines

Da bi prikazali, kako različen je lahko strošek porabe sanitarne tople vode, smo analizirali 169 uporabnikov enega od stanovanjskih kompleksov na Ulici Sallaumines. Analiza je pokazala, da so uporabniki v mesecu juliju za toplo vodo plačali od 1,46 evra pa vse do 65,88 evrov. Povprečen strošek tople vode na stanovanje pa je v juliju znašal manj kot 15 evrov.

Skupni strošek ogrevanja v poletnem času vključuje še fiksni del oziroma priključno moč za ogrevanje prostorov in ogrevanje sanitarne vode. V mesecu juliju je tako v stanovanjskem kompleksu Sallaumines skupni strošek ogrevanja v povprečju znašal 35,54 evrov.

PR objava