Čeprav je epidemija zaprla šolska vrata in se je pouk preselil na splet, se na šolah dogaja marsikaj, pa čeprav na daljavo. V SŠ Zagorje poskušajo dijake motivirati, da si popoldneve krajšajo z zanimivimi vsebinami.

Tako so organizirali dan brez pametne tehnologije, športni dan, ki so ga poimenovali Kuming po Zasavsko, sodelujejo na različnih tekmovanjih (psihologija, sladkorna bolezen, Ekokviz), berejo na daljavo (Ekobralna značka), sodelujejo v projektu GEGL, s katerim so se aktivno udeležili mednarodne konference, pripravljajo projektno nalogo z aktualnim naslovom Krožno gospodarstvo in zaščitne maske.

Njihovo dobro delo je prepoznala tudi Ekošola Slovenije, saj so bili povabljeni, da predstavijo primer dobre prakse z naslovom Hrana ni za tjavendan. Ta dan jim je polepšala tudi novica, da je dijakinja Lucija Klemen dosegla vse točke na državnem tekmovanju iz Ekokviza in postala zmagovalka v svoji kategoriji. S takšnim delom bodo z veseljem nadaljevali tudi v prihodnje.

BK

Foto: arhiv Srednje šole Zagorje