V petek 11. marca, so se v sejni dvorani gostišča Kum v Zagorju zbrali člani OZSČ Zagorje ob Savi na redni letni konferenci, ki je bila programska in volilna. Konference se je udeležilo 30 članov, kot gostje pa tudi župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, predstavnik ZSČ, stotnik Martin Šuštar, in predsednik OZSČ Trbovlje, major Bojan Šopar. Objavljamo kratek zapis Gregorja Pilpaha.

Prisotne je pozdravil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman, ki je predstavil tudi poročilo o delu društva. Finančno poročilo je predstavil blagajnik Lazo Grujić, poročilo nadzornega odbora pa Anton Koban. Občni zbor je za obdobje 2022 do 2026 v predsedstvo izvolil naslednje člane: predsednik Jožef Priman, podpredsednika Egon Casagrande in Martin Šuštar, sekretar Gregor Pilpah in blagajnik Lazo Grujić.

Župan Matjaž Švagan je pohvalil delo društva in sodelovanjem s sorodnimi društvi v občini ter obljubil vso pomoč pri nadaljnjem delu. Na občnem zboru so člani sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2022. V organizacijo so sprejeli nove članice (Ana Režun, Renata Žnidar, Jasmina Zahirović in Taja Tomše).

Šuštar in Priman sta podelila priznanja za požrtvovalno delo v združenju. Pisno priznanje so prejeli Željko Jukić, Franc Rozina, Ivan Bebar, Ivan Borštnar, Jože Janež, Leopold Regancin, Otmar Šviga, Pavel Kovač in Vida Šviga. Bronasto medaljo sta prejela Jožef Priman in Franc Lekše, plaketo ZSČ pa Martin Šuštar že decembru lani na slovesni podelitvi priznanj članom predsedstva ZSČ.

Gregor Pilpah

Foto: Hinko Palčič