Občina Hrastnik je objavila javni razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Hrastnik v letu 2022.

V razpisu je določenih več ukrepov za razvoj kmetijstva v občini Hrastnik. V okviru ukrepa 1 bodo pomagali pri naložbah v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (hlev, kašča, kozolec, skedenj, mlekarne, površine za izpust živali, sadovnjaki, rastlinjaki, sušilnice sadja, zelišč in čaja, oprema  – za mlekarne, za hleve, krmilniki za pašo …).

Ukrep 2 določa pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih ali gozdnih zemljišč.

Ukrep 4 prinaša pomoč za naložbe v predelavo  in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,

Ukrep 5 pa je namenjen gozdarskim ukrepomi (nakup manjše opreme – motorne žage cepilci za drva …).

Javni razpis je odprt od 31. januarja 2022, objavljen je na občinski strani.

Savus

Foto: arhiv Savus